Uczelnie

UNIWERSYTETY

Uniwersytet Bielsko-Bialski – www.ath.bielsko.pl
Uniwersytet w Białymstoku – www.uwb.edu.pl
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – www.ukw.edu.pl
Uniwersytet Gdański – www.ug.edu.pl
Uniwersytet Śląski w Katowicach – www.us.edu.pl
Uniwersytet Śląski w Katowicach – Filia w Cieszynie – weinoe.us.edu.pl
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach – www.ujk.edu.pl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – www.uj.edu.pl
Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie – www.ujd.edu.pl
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – www.kul.lublin.pl
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Filia w Stalowej Woli – www.kul.stalwol.pl
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – www.umcs.pl
Uniwersytet Łódzki – www.uni.lodz.pl
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie – www.uwm.edu.pl
Uniwersytet Opolski – www.uni.opole.pl
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – www.amu.edu.pl
Uniwersytet Pomorski w Słupsku – www.upsl.edu.pl
Uniwersytet Rzeszowski – www.ur.edu.pl
Uniwersytet Szczeciński – www.usz.edu.pl
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – www.umk.pl
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – www.uksw.edu.pl
Uniwersytet Warszawski – www.uw.edu.pl
Uniwersytet Wrocławski – www.uni.wroc.pl
Uniwersytet Zielonogórski – www.uz.zgora.pl

UCZELNIE TECHNICZNE

Politechnika Białostocka – www.pb.edu.pl
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich – www.pbs.edu.pl
Politechnika Częstochowska – www.pcz.pl
Politechnika Gdańska – www.pg.gda.pl
Uniwersytet Morski w Gdyni – www.umg.edu.pl
Politechnika Śląska – www.polsl.pl
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach – www.tu.kielce.pl
Politechnika Koszalińska – www.tu.koszalin.pl
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie – www.agh.edu.pl
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki – www.pk.edu.pl
Politechnika Lubelska – www.pollub.pl
Politechnika Łódzka – www.p.lodz.pl
Politechnika Opolska – www.po.opole.pl
Politechnika Poznańska – www.put.poznan.pl
Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego – www.uniwersytetradom.pl
Politechnika Rzeszowska im Ignacego Łukasiewicza – www.prz.rzeszow.pl
Politechnika Morska w Szczecinie – www.pm.szczecin.pl
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie – www.zut.edu.pl
Politechnika Warszawska – www.pw.edu.pl
Politechnika Wrocławska – www.pwr.wroc.pl
Politechnika Warszawska Filia w Płocku www.pw.plock.pl

UCZELNIE EKONOMICZNE

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach – www.ue.katowice.pl
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – www.uek.krakow.pl
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – www.ue.poznan.pl
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – www.sgh.waw.pl
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu – www.ue.wroc.pl

UCZELNIE PEDAGOGICZNE

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie – www.up.krakow.pl
Akademia „Ignatianum” w Krakowie – www.ignatianum.edu.pl
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Siedlcach – www.uph.edu.pl
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie – www.aps.edu.pl

UCZELNIE ROLNICZE

Uniwersytet Rolniczy im. Hugo Kołłątaja w Krakowie – www.urk.edu.pl
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie – www.up.lublin.pl
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – www.puls.edu.pl
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – www.sggw.pl
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – www.upwr.edu.pl

UCZELNIE MEDYCZNE

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku – www.umb.edu.pl
Collegium Medicum UMK im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy – www.cm.umk.pl
Gdański Uniwersytet Medyczny w Gdańsku – www.gumed.edu.pl
Śląski Uniwersytet Medyczny – www.sum.edu.pl
Uniwersytet Medyczny w Lublinie – www.umlub.pl
Uniwersytet Medyczny w Łodzi – www.umed.pl
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu – www.ump.edu.pl
Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie – www.pum.edu.pl
Warszawski Uniwersytet Medyczny – www.wum.edu.pl
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu – www.umw.edu.pl

UCZELNIE TEOLOGICZNE

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie – www.chat.edu.pl
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie – www.upjp2.edu.pl
Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu – www.pft.wroc.pl

AKADEMIE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku – www.awf.gda.pl
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach – www.awf.katowice.pl
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie – www.awf.krakow.pl
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu – www.awf.poznan.pl
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie – www.awf.edu.pl
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej – www.awf-bp.edu.pl
Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu – www.awf.wroc.pl

UCZELNIE WOJSKOWE

Lotnicza Akademia Wojskowa – www.law.mil.pl 
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni – www.amw.gdynia.pl
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie – www.akademia.mil.pl
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jana Dąbrowskiego w Warszawie – www.wat.edu.pl
Akademia Wojsk Lądowych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu – www.awl.edu.pl

UCZELNIE PODLEGLE MSWiA

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie – www.wspol.edu.pl
Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie – www.sgsp.edu.pl

UCZELNIE ARTYSTYCZNE

Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy – www.amuz.bydgoszcz.pl
Akademia Muzyczna  w Gdańsku – www.amuz.gda.pl
Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach – www.am.katowice.pl
Akademia Muzyczna w Krakowie – www.amuz.krakow.pl
Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi – www.amuz.lodz.pl
Akademia Muzyczna w Poznaniu im. Ignacego Jana Paderewskiego – www.amuz.edu.pl
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie – www.chopin.edu.pl
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu – www.amuz.wroc.pl
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku – www.asp.gda.pl
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach – www.asp.katowice.pl
Akademia Sztuk Pięknych im Jana Matejki w Krakowie – www.asp.krakow.pl
Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi – www.asp.lodz.pl
Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu – www.uap.edu.pl
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie – www.asp.waw.pl
Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusz Gepperta we Wrocławiu – www.asp.wroc.pl
Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie – www.pwst.krakow.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im Leona Schillera w Łodzi – www.filmschool.lodz.pl
Akademia Teatralna w Warszawie – www.akademia.at.edu.pl
Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza – Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku – atb.edu.pl

PAŃSTWOWE WYŻSZE SZKOŁY ZAWODOWE

Akademia Bialska im. Jana Pawła II – www.akademiabialska.pl
Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie – www.panschelm.edu.pl
Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie – www.puzim.edu.pl
Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu – www.ans-elblag.pl
Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Głogowie – www.pwsz.glogow.pl
Akademia Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa – www.ans-gniezno.edu.pl
Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim – www.ajp.edu.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. Ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu – www.pwste.edu.pl
Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze – www.kk.jgora.pl
Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego – www.akademia.kalisz.pl
Akademia Nauk Stosowanych w Koninie – www.ans.konin.pl
Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie – www.kpu.krosno.pl
Collegium Witelona Uczelnia Państwowa w Legnicy – www.pwsz.legnica.edu.pl
Akademia Nauk Stosowanych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie – www.pwsz.edu.pl
Akademia Łomżyńska – www.al.edu.pl
Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu – www.pwsz-ns.edu.pl
Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu – www.ppuz.edu.pl
Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie – www.pans.nysa.pl
Małopolska Uczelnia Państwowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu – www.uczelniaoswiecim.edu.pl
Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile – www.ans.pila.pl
Akademia Mazowiecka w Płocku – www.mazowiecka.edu.pl
Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu – www.pansp.pl
Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu – www.akademiarac.edu.pl
Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku – www.up-sanok.edu.pl
Akademia Nauk Stosowanych Stefana Batorego w Skierniewicach – www.pusb.pl
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach – www.puz.suwalki.pl
Akademia Tarnowska – www.pwsztar.edu.pl
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu – www.pwsz.tarnobrzeg.pl
Akademia Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu – www.pwsz.com.pl
Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu – www.pwsz.eu
Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku – www.puz.wloclawek.pl
Akademia Zamojska – www.akademiazamojska.edu.pl

NIEPAŃSTWOWE SZKOŁY WYŻSZE

Białystok

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej – www.wsap.bialystok.pl
Wyższa Szkoła Ekonomiczna – www.wse.edu.pl
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania – www.wsfiz.edu.pl
Wyższa Szkoła Matematyki i Informatyki Użytkowej – www.wsmiiu.edu.pl
Wyższa Szkoła Menedżerska Białystok – www.wsm.bialystok.pl
Wyższa Szkoła Kosmetologii i Ochrony Zdrowia – www.wskosm.pl

Bielsko-Biała

Bielska Wyższa Szkoła Biznesu i Informatyki im. J. Tyszkiewicza – www.tyszkiewicz.edu.pl
Wyższa Szkoła Administracji – www.wsa.bielsko.pl
Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów – www.wsbif.edu.pl
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania – www.wsi.edu.pl
Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna – www.wseh.pl

Bochnia

Wyższa Szkoła Ekonomiczna – www.wse.bochnia.pl

Brzeg

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna Brzeg – www.wshe.edu.pl
Wyższa Szkoła Umiejętności Pedagogiczno-Ekonomicznych

Brzesko

Małopolska Szkoła Wyższa – www.mszw-brzesko.edu.pl

Bydgoszcz

Bydgoska Szkoła Wyższa – www.bsw.edu.pl Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa – www.kpsw.edu.pl
Wyższa Szkoła Gospodarki – www.wpstih.byd.pl
Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości – www.wsinsp.edu.pl
Wyższa Szkoła Środowiska – www.wsos.edu.pl
Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów

Bytom

Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji – www.wsea.edu.pl

Chełm

Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej –www.wssm.pl

Chojnice

Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna „Pomerania”– www.pomeraniachojnice.edu.pl
Sopocka Szkoła Wyższa Wydział Zamiejscowy – www.ssw.sopot.pl

Chorzów

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości – www.gwsp.edu.pl
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu – Wydział Zamiejscowy w Chorzowie – www.wsb.pl

Chrzanów

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu – www.wspim.pl

Ciechanów

Wyższa Szkoła Biznesu i Zarządzania – www.wsbiz.pl

Częstochowa

Akademia Polonijna – www.ap.edu.pl
Wyższa Szkoła Hotelarswa i Turystyki – www.wshit.edu.pl
Wyższa Szkoła Lingwistyczna – www.wsl.edu.pl
Wyższa Szkoła Zarządzania – www.wsz.edu.pl

Dąbrowa Górnicza

Wyższa Szkoła Biznesu – www.wsb.edu.pl
Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego – www.wsps.com.pl

Dzierżoniów

Wyższa Szkoła Profilaktyki Społecznej i Terapii– www.wspsit.edu.pl

Elbląg

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna – www.euh-e.edu.pl

Gdańsk

Ateneum – Szkoła Wyższa – www.ateneum.edu.pl
Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna – www.gwsh.gda.pl
Gdańska Wyższa Szkoła Administracji – www.gwsa.pl
Wyższa Szkoła Bankowa – www.wsb.pl
Wyższa Szkoła Finansów i Administracji – www.wsfia.pl
Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna – www.wsse.edu.pl
Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa – www.wstih.edu.pl
Wyższa Szkoła Zarządzania – www.wsz.pl

Gdynia

Pomorska Wyższa Szkoła Humanistyczna – pwsh.edu.pl
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu
Wyższa Szkoła Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych – www.wsms.edu.pl
Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej – www.wsks.pl

Giżycko

Prywatna Wyższa Szkoła Zawodowa – www.pwsz.net

Gliwice

Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości – www.gwsp.gliwice.pl

Gniezno

Gnieźieńska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Menedżerska „Milenium” – www.milenium.edu.pl.

Gorzów Wielkopolski

Wyższa Informatyczna Szkoła Zawodowa – www.wisz.edu.pl
Wyższa Szkoła Biznesu – www.wsb.gorzow.pl

Grudziądz

Grudziądzka Szkoła Wyższa – www.gsw.edu.pl

Jasło

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki

Jarocin

Wielkopolska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna – wwshe.edu.pl

Józefów

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej – wsge.edu.pl

Katowice

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa – www.gwsh.pl
Śląska Wyższa Szkoła Informatyki – www.swsi.edu.pl
Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka – www.swsz.pl
Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów – www.wsbif.pl
Wyższa Szkoła Humanistyczna – www.dziennikarz.edu.pl
Wyższa Szkoła Mechatroniki – www.mechatronika.edu.pl
Wyższa Szkoła Techniczna – www.wst.com.pl
Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych – www.wsti.pl
Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych – www.gallus.pl
Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy – www.wszop.edu.pl

Kęty

Wyższa Szkoła Nauk Ekonomicznych i Społecznych – www.portal.wsneis.edu.pl/user.php

Kielce

Świętokrzyska Szkoła Wyższa – www.ssw.edu.pl
Wszechnica Świętokrzyska – www.ws.edu.pl
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej – www.wsap-kielce.edu.pl
Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji – www.wseia.edu.pl
Wyższa Szkoła Handlowa – www.wsh-kielce.edu.pl
Wyższa Szkoła Umiejętności – www.wsu.kielce.pl
Wyższa Szkoła Technik Komputerowych i Telekomunikacji –www.wstkt.com
Wyższa Szkoła Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych – www.etins.edu.pl

Kostrzyn nad Odrą

Wyższa Szkoła Zawodowa
www.wssz.pl

Koszalin

Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna – www.bwsh.edu.pl
Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych – www.kwsnh.edu.pl

Kraków

Małopolska Wyższa Szkoła Zawodowa – www.mwsz.edu.pl
Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia – www.kwspz.pl
Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego – www.ksw.edu.pl
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego APEIRON – www.apeiron.edu.pl
Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki – www.wsei.krakow.pl
Wyższa Szkoła Handlowa – www.wsh.krakow.pl
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości – www.wszib.krakow.pl
Wyższa Szkoła Ubezpieczeń – http://www.wsu.pl/glowa.html
Wyższa Szkoła Europejska im. J. Tischnera – www.wse.krakow.pl

Kutno

Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej – www.wsgk.com.pl

Kwidzyn

 

Powiślańska Szkoła Wyższa – www.psw.kwidzyn.edu.pl

 

Legionowo

Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Techniczna

Legnica

Wyższa Szkola Menedzerska – www.wsmlca.edu.pl
Wyższa Szkoła Medyczna LZDZ www.wsmlegnica.pl

Leszno

Wyższa Szkoła Marketingu i Zarządzania – www.wsmiz.edu.pl
Wyższa Szkoła Humanistyczna – www.wsh-leszno.pl/

Lidzbark Warmiński

Wszechnica Warmińska – Wyższa Szkoła Zawodowa – www.ww.edu.pl

Lubin

Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego – www.uzzm.mckk.pl

Lublin

Lubelska Szkoła Wyższa – www.lsb.edu.pl
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji – www.wsei.lublin.pl
Wyższa Szkoła Humanistyczna
Wyższa Szkoła Nauk Społecznych – www.wsns.lublin.pl
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji – www.wspa.lublin.pl
Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza – www.wssp.edu.pl

Łomża

Wyższa Szkoła Agrobiznesu – www.wsa.edu.pl
Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości – www.lomza.janski.edu.pl

Łowicz

Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna – www.mwshp.lowicz.pl

Łódź

Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania – www.swseiz.lodz.pl
Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania – www.swspiz.pl
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej – www.wsap.pl
Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej – wsez.pl
Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki – www.wsfi.edu.pl
Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi – www.wshe.lodz.pl
Wyższa Szkoła Informatyki – info.wsinf.edu.pl
Wyższa Szkoła Kupiecka – www.kupiecka.pl
Wyższa Szkoła Marketingu i Biznesu – www.wsmib.edu.pl
Wyższa Szkoła Pedagogiczna – www.wsp.lodz.pl
Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych – www.wssm.edu.pl
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania – www.wssip.edu.pl
Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa – www.wsth.edu.pl
Wyższa Szkoła Zawodowa Łódzkiej Korporacji Oświatowej

Łuków

Wyższa Szkoła Biznesu i Administracji – www.wsbia.edu.pl

Mielec

Wyższa Szkoła Gospodarki i Zarządzania – www.wsgiz.edu.ptc.pl

Mysłowice

Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna – www.wsew.edu.pl

Nadarzyn

Wyższa Szkoła Fundacji Kultury Informatycznej – www.wsfki.edu.pl

Nisko

Wyższa Szkoła Ekonomiczna – wse.nisko.pl

Nowa Ruda

Polsko-Czeska Wyższa Szkoła Biznesu i Sportu „Collegium Glacense” – cg.edu.pl

Nowy Sącz

Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University – www.wsb-nlu.edu.pl Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości – www.swsz.sacz.pl

Olecko

Wszechnica Mazurska – www.wm.olecko.pl

Olsztyn

Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania – www.owsiiz.edu.pl
Olsztyńska Szkoła Wyższa – www.osw.olsztyn.pl
Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP – www.wsiie.olsztyn.pl

Opole

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji – www.wszia.opole.pl

Ostrołęka

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej
wsap.com.pl
Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna
wses.com.pl

Ostrowiec Świętokrzyski

Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości – www.wsbip.edu.pl

Otwock

Wyzsza Szkoła Przedsiębiorczości i Nauk Społecznych – www.wspins.edu.pl

Pabianice

Pabianicka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna www.wshe.pabianice.pl

Piła

Wyzsza Szkoła Biznesu – www.wsb.pila.pl

Płock

Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica – www.wlodkowic.pl

Polkowice

Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki – www.dwspit.polkowice.pl

Poznań

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa – www.wsb.net.pl
Wyższa Szkoła Bankowa – www.wsb.poznan.pl
Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu i Języków Obcych – pwsbijo.poznan.pl
Wyższa Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej www.wseiii.pl/
Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii – www.wseit.edu.pl
Wyższa Szkoła Handlu i Rachunkowości – www.wshir.poznan.pl
Wyższa Szkoła Handlu i Usług – www.wshiu.poznan.pl
Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii – www.wshig.poznan.pl
Wyższa Szkoła Języków Obcych – www.wsjo.poznan.pl
Wyższa Szkoła Zawodowa “Kadry dla Europy” www.kde.edu.pl
Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania – www.wskiz.edu.pl
Wyższa Szkoła Logistyki – www.wsl.com.pl
Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa – www.wsnhid.poznan.pl
Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji – www.wspia.pl
Schola Posnaniensis – Wyższa Szkoła Sztuki Stosowanej
Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych – www.wsus.poznan.pl
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości – www.wszib.poznan.pl
Wyższa Szkoła Zawodowa Pielęgnacji Zdrowia i Urody – www.uczelniakosmetyczna.pl
Wielkopolska Wyższa Szkoła Turystyki i Zarządzania – www.wwstiz.pl

Pruszków

Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki – www.wskfit.pl

Przemyśl

Wyższa Szkoła Prawa i Administracji – www.wsaiz.edu.pl
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania – www.wsiiz.edu.pl
Wyższa Szkoła Gospodarcza – www.wsg.edu.pl

Puławy

Puławska Szkoła Wyższa – www.psw.pulawy.pl

Pułtusk

Akademia Humanistyczna – www.wsh.edu.pl

Radom

Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska – www.pwsos.com.pl
Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy Radom – www.wisbiop.pl
Wyższa Szkoła Biznesu – www.wsb.com.pl
Wyższa Szkoła Handlowa – www.wsh.pl
Wyższa Szkoła Finansów i Bankowości – www.wsfib.edu.pl

Raszyn

Wyższa Szkołą Przedsiębiorczości i Rozwoju Regionalnego – www.wspirr.edu.pl

Ropczyce

Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna – www.wsie.ropczyce.pl

Ruda Śląska

Wyższa Szkoła Handlowa – www.wshrs.edu.pl

Ryki

Wyższa Szkoła Umiejętności Pedagogicznych i Zarządzania – www.wsupiz.edu.pl

Rzeszów

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania – www.wsiz.rzeszow.pl
Wyższa Szkoła Zarządzania
www.wsz.rzeszow.pl

Sandomierz

Studium Generale Sandomiriense – Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza – www.wshp.sandomierz.pl

Siedlce

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania – www.wsfiz.siedlce.pl

Siemiatycze

Nadbużańska Szkoła Wyższa – www.nsw.edu.pl

Sieradz

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna – www.wshe.sieradz.pl

Skierniewice

Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna – www.wsehsk.home.pl

Słupsk

Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania – www.whsz.slupsk.pl

Sochaczew

Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu – www.wszim-sochaczew.edu.pl

Sopot

Sopocka Szkoła Wyższa – www.ssw.sopot.pl
Europejska Szkoła Hotelarstwa, Turystyki i Przedsiębiorczości – szkoła wyższa

Sosnowiec

Wyższa Szkoła Ekologii – www.wse.sosnowiec.pl
Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu – www.wszim.sosnowiec.pl

Stalowa Wola

Wyższa Szkoła Ekonomiczna – wse.stalowawola.pl

Stargard Szczeciński

Stargardzka Szkoła Wyższa STARGARDINUM

Starogard Gdański

Pomorska Wyższa Szkoła Polityki Społecznej i Gospodarczej www.pwspsig.edu.pl

Sucha Beskidzka

Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii – www.wste.edu.pl

Supraśl

Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki

Suwałki

Wyższa Szkoła Służby Społecznej – www.wsss.pl
Wyższa Szkoła Suwalsko-Mazurska – www.wssm.home.pl

Szczecin

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej – www.wsap.szczecin.pl
Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Turystyczna – www.wset.pl
Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP – www.wshtwp.szczecin.pl
Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej – www.wsie.pl
Wyższa Szkoła Języków Obcych – www.wsjo.szczecin.pl
Wyższa Szkoła Sztuki Użytkowej – www.wssu.pl
Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna – www.wste.szczecin.pl
Wyższa Szkoła Zarządzania – www.wsz.szczecin.pl
Zachodniopomorska Szkoła Businesu – www.zpsb.szczecin.pl
Wyższa Szkoła Zawodowa COLLEGIUM BALTICUM – www.cb.szczecin.pl
Wyższa Szkoła Zawodowa „Oeconomicus” Polskiego Tpowarzystwa Ekonomicznego – www.pte.szczecin.pl

Świdnica

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych – www.wstt.edu.pl

Świecie

Wyższa Szkoła Menedżerska – www.wsm-swiecie.pl
Wyższa Szkoła Języków Obcych – www.wsjo.edu.pl

Tarnowskie Góry

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji – www.wszia.cku.szkola.pl

Tarnów

Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna – www.mwse.tarnow.pl
Wyższa Szkoła Biznesu – www.wsb.tarman.pl

Toruń

Toruńska Szkoła Wyższa – tsw.edu.pl
Wyższa Szkoła Bankowa – www.wsb.torun.pl, www.wsb.pl
Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej – www.wsksim.edu.pl

 

Tuchola

Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem – www.wszs.tuchola.pl

Tychy

Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych – www.wszins.tychy.pl

Tyczyn

Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza www.wssg.edu.pl

Ustroń

Wyższa Szkoła Inżynierii Dentystycznej im. Prof. A.Meissnera – www.wsid.edu.pl

Wałbrzych

Wałbrzyska Szkoła Wyższa Zarządzania i Przedsiębiorczości – www.wwszip.pl

Warcino

Wyższa Szkoła Biznesu Wiejskiego

Warszawa

Akademia Finansów – www.wsub.waw.pl
Collegium Civitas – www.collegium.edu.pl
Europejska Akademia Sztuk – www.eas.edu.pl
Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji – www.ewspa.edu.pl
Lingwistyczna Szkoła Wyższa – www.avans.com.pl
Pedagogium – Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej – pedagogium.com.pl
Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych – www.pjwstk.edu.pl
Prywatna Wyższa Szkoła Businessu i Administracji – www.pwsbia.edu.pl
Uczelnia Warszawska im. M. Curie-Skłodowskiej – www.uczelniawarszawska.pl
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej – www.swps.edu.pl
Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin – www.swpr.edu.pl
Olympus Szkoła Wyższa im. R. Kudlińskiego – www.olympus.edu.pl
Szkoła Wyższa im. B. Jańskiego – www.janski.edu.pl
Szkoła Wyższa Warszawska – www.sww.edu.pl
Warszawska Szkoła Biznesu – www.wsb.waw.pl
Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa – www.wsz-sw.edu.pl
Warszawska Wyższa Szkoła Ekonomiczna – www.wwse.edu.pl
Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki – www.wwsi.edu.pl Wszechnica Polska –Szkoła Wyższa TWP – www.wszechnicapolska.ids.pl
Wyższa Praska Szkoła Biznesu
Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna – www.wsas.edu.pl
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony – www.wsbio.waw.pl
Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie – www.ews.edu.pl
Wyższa Szkoła Cła i Logistyki – www.wscil.edu.pl
Wyższa Szkoła Dziennikarska – www.wsd.edu.pl
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania – www.wseiz.pl
Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna – www.wsei.pl
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania – wsfiz.republika.pl
Wyższa Szkoła Gospodarowania Nieruchomościami – www.wsgn.pl
Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych – www.wshifm.edu.pl
Wyższa Szkoła Handlu i Prawa – www.lazarski.edu.pl
Wyższa Szkoła Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki– www.wshgit.waw.pl
Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania – www.wit.edu.pl
Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji– www.wsizia.edu.pl
Wyższa Szkoła Infrastruktury i Zarządzania – www.wsiiz.pl
Wyższa Szkoła Komunikowania i Mediów Społecznych – www.wskims.edu.pl
Wyższa Szkoła Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych – www.wskpism.edu.pl
Wyższa Szkoła Mazowiecka – www.wsmw.edu.pl
Wyższa Szkoła Menedżerska – www.kaweczynska.pl
Wyższa Szkoła Nauk Społecznych im. ks. J. Majki– www.majka.edu.pl
Wyższa Szkoła Organizacji Turystyki i Hotelarstwa – www.wsotih.edu.pl
Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP – www.wsptwp.eu/n
Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP – www.wsp.edu.pl
Wyższa Szkoła Promocji – www.wsp.pl
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego – www.kozminski.edu.pl
Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna – www.wsseuczelnia.edu.pl
Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki www.wssmia.edu.pl
Wyższa Szkoła Sztuk Wizaulnych i Nowych Mediów
Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych
Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna – www.wste.pl
Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych – www.wstijo.edu.pl
Wyższa Szkoła Turystyki i Rekreacji – www.wstir.edu.pl
Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa – www.wszip.waw.pl
Wyższa Szkoła Zarządzania – The Polish Open University – www.wsz-pou.edu.pl
Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem – www.wszp.edu.pl
Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia – www.wszkipz.pl
Wyższa Warszawska Szkoła Humanistyczna – www.wwsh.edu.pl

Wejherowo

Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa – www.kpsw.pl

Włocławek

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna – www.wshe.pl
Wyższa Szkoła Techniki i Przedsiębiorczości www.wstip.wloclawek.pl

Wołomin

Wyższa Szkoła Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej im. Z. Glogera – www.wswmir.pl

Wrocław

Dolnośląska Szkoła Wyższa – www.dsw.edu.pl
Dolnośląska Wyższa Szkoła Służb Publicznych „ASESOR” – www.asesor.pl
Miedzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu – www.msl.com.pl
Szkoła Wyższa Rzemiosł Artystycznych i Zarządzania – www.swraiz.edu.pl
Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej –
www.wwsis.pl
Wyższa Szkoła Bankowa – www.wsb.pl
Wyższa Szkoła Filologiczna – www.wsf.edu.pl
Wyższa Szkoła Fizjoterapii www.wsf.wroc.pl
Wyższa Szkoła Handlowa – www.handlowa.eu
Wyższa Szkoła Humanistyczna – www.wsh.wroc.edu.pl
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarzadzania „Copernicus” – www.wsiz.wroc.pl
Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów – www.wszif.edu.pl
Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” – www.edukacja.wroc.pl

Zamość

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna im. Jana Zamoyskiego – www.wszh-e.edu.pl
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji – www.wszia.edu.pl

Zawiercie

Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania – www.wsaiz.pl

Zielona Góra

Zachodnia Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych– www.zwshifm.zgora.pl

Żary

Łużycka Wyższa Szkoła Humanistyczna – www.lwsh.pl

Żyrardów

Wyższa Szkoła Rozwoju Lokalnego – www.wsrl.edu.pl

Żywiec

Beskidzka Wyzsza Szkoła Turystyki