UczelnieUNIWERSYTETY

Uniwersytet w Białymstoku – www.uwb.edu.pl
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – www.ukw.edu.pl
Uniwersytet Gdański – www.ug.edu.pl
Uniwersytet Śląski w Katowicach – www.us.edu.pl
Uniwersytet Śląski w Katowicach – Filia w Cieszynie – weinoe.us.edu.pl
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach – www.ujk.edu.pl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – www.uj.edu.pl
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – www.kul.lublin.pl
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Filia w Stalowej Woli – www.kul.stalwol.pl
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej – www.umcs.lublin.pl
Uniwersytet Łódzki – www.uni.lodz.pl
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie – www.uwm.edu.pl
Uniwersytet Opolski – www.uni.opole.pl
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – www.amu.edu.pl
Uniwersytet Rzeszowski – www.ur.edu.pl
Uniwersytet Szczeciński – www.usz.edu.pl
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – www.umk.pl
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – www.uksw.edu.pl
Uniwersytet Warszawski – www.uw.edu.pl
Uniwersytet Wrocławski – www.uni.wroc.pl
Uniwersytet Zielonogórski – www.uz.zgora.pl

UCZELNIE TECHNICZNE

Politechnika Białostocka – www.pb.edu.pl
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej – www.ath.bielsko.pl
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy – www.utp.edu.pl
Politechnika Częstochowska – www.pcz.pl
Politechnika Gdańska – www.pg.gda.pl
Akademia Morska w Gdyni – www.am.gdynia.pl
Politechnika Śląska – www.polsl.pl
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach – www.tu.kielce.pl
Politechnika Koszalińska – www.tu.koszalin.pl
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie – www.agh.edu.pl
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki – www.pk.edu.pl
Politechnika Lubelska – www.pol.lublin.pl
Politechnika Łódzka – www.p.lodz.pl
Politechnika Opolska – www.po.opole.pl
Politechnika Poznańska – www.put.poznan.pl
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im Kazimierza Pułaskiego w Radomiu – www.uniwersytetradom.pl
Politechnika Rzeszowska im Ignacego Łukaszewicza – www.prz.rzeszow.pl
Akademia Morska w Szczecinie – www.am.szczecin.pl
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie – www.zut.edu.pl
Politechnika Warszawska – www.pw.edu.pl
Politechnika Wrocławska – www.pwr.wroc.pl
Politechnika Warszawska Filia w Płocku www.pw.plock.pl

UCZELNIE EKONOMICZNE

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach – www.ue.katowice.pl
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – www.ae.krakow.pl
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – www.ue.poznan.pl
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – www.sgh.waw.pl
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu – www.ue.wroc.pl

UCZELNIE PEDAGOGICZNE

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie – www.ujd.edu.pl
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie – www.up.krakow.pl
Akademia „Ignatianum” w Krakowie – www.ignatianum.edu.pl
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Siedlcach – www.uph.edu.pl
Akademia Pomorska w Słupsku – www.apsl.edu.pl
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie – www.aps.edu.pl

UCZELNIE ROLNICZE

Uniwersytet Rolniczy im. Hugo Kołłątaja w Krakowie – www.ur.krakow.pl
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie – www.up.lublin.pl
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – www.au.poznan.pl
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie – www.zut.edu.pl
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – www.sggw.waw.pl
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – www.upwr.edu.pl

UCZELNIE MEDYCZNE

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku – www.umb.edu.pl
Collegium Medicum UMK im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy – www.cm.umk.pl
Gdański Uniwersytet Medyczny w Gdańsku – www.gumed.edu.pl
Śląski Uniwersytet Medyczny – www.sum.edu.pl
Uniwersytet Medyczny w Lublinie – www.umlub.pl
Uniwersytet Medyczny w Łodzi – www.umed.pl
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu – www.ump.edu.pl
Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie – www.pum.edu.pl
Warszawski Uniwersytet Medyczny – www.wum.edu.pl
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu – www.am.wroc.pl

UCZELNIE TEOLOGICZNE

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie – www.chat.edu.pl
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie – www.upjp2.edu.pl
Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu – www.pft.wroc.pl

AKADEMIE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku – www.awf.gda.pl
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach – www.awf.katowice.pl
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie – www.awf.krakow.pl
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu – www.awf.poznan.pl
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie – www.awf.edu.pl
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej – www.awf-bp.edu.pl
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu – www.awf.wroc.pl

UCZELNIE WOJSKOWE

Lotnicza Akademia Wojskowa – www.law.mil.pl 
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni – www.amw.gdynia.pl
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie – www.akademia.mil.pl
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jana Dąbrowskiego w Warszawie – www.wat.edu.pl
Akademia Wojsk Lądowych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu – www.awl.edu.pl

UCZELNIE PODLEGLE MSWiA

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie – www.wspol.edu.pl
Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie – www.sgsp.edu.pl

UCZELNIE ARTYSTYCZNE

Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy – www.amuz.bydgoszcz.pl
Akademia Muzyczna  w Gdańsku – www.amuz.gda.pl
Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach – www.am.katowice.pl
Akademia Muzyczna w Krakowie – www.amuz.krakow.pl
Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi – www.amuz.lodz.pl
Akademia Muzyczna w Poznaniu im. Ignacego Jana Paderewskiego – www.amuz.edu.pl
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie – www.chopin.edu.pl
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu – www.amuz.wroc.pl
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku – www.asp.gda.pl
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach – www.asp.katowice.pl
Akademia Sztuk Pięknych im Jana Matejki w Krakowie – www.asp.krakow.pl
Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi – www.asp.lodz.pl
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu – www.uap.edu.pl
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie – www.asp.waw.pl
Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusz Gepperta we Wrocławiu – www.asp.wroc.pl
Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie – www.pwst.krakow.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im Leona Schillera w Łodzi – www.filmschool.lodz.pl
Akademia Teatralna w Warszawie – www.akademia.at.edu.pl
Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza – Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku – atb.edu.pl

PAŃSTWOWE WYŻSZE SZKOŁY ZAWODOWE

PWSZ im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej – www.pswbp.pl
PWSZ w Chełmie – www.pwsz.chelm.pl
PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie – www.puzim.edu.pl
PWSZ w Elblągu – www.pwsz.elblag.pl
PWSZ w Głogowie – www.pwsz.glogow.pl
PWSZ im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie – www.pwsz-gniezno.edu.pl
Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim – www.ajp.edu.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. Ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu – www.pwste.edu.pl
Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze – www.kk.jgora.pl
PWSZ im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu – www.pwsz.kalisz.pl
PWSZ w Koninie – www.pwsz.konin.edu.pl
PWSZ im. Stanisława Pigonia w Krośnie – www.pwsz.krosno.pl
PWSZ im. Witelona w Legnicy – www.pwsz.legnica.edu.pl
PWSZ im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie – www.pwsz.edu.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży – www.pwsip.edu.pl
PWSZ w Nowym Sączu – www.pwsz-ns.edu.pl
PPUZ w Nowym Targu – www.ppuz.edu.pl
PWSZ w Nysie – www.pwsz.nysa.pl
Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu – www.wsm.opole.pl
MUP im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu – www.uczelniaoswiecim.edu.pl
PUSS im. Stanisława Staszica w Pile – www.puss.pila.pl
MUP w Płocku – www.mazowiecka.edu.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu – www.pwsw.pl
PWSZ w Raciborzu – www.pwsz.raciborz.edu.pl
UP im. Jana Grodka w Sanoku – www.up-sanok.edu.pl
PU im. Stefana Batorego w Skierniewicach – www.pusb.pl
PWSZ im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach – www.pwsz.suwalki.pl
PWSZ w Tarnowie – www.pwsztar.edu.pl
PUZ im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu – www.pwsz.tarnobrzeg.pl
PWSZ im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu – www.pwsz.com.pl
PWSZ w Wałczu – www.pwsz.eu
PUZ we Włocławku – www.puz.wloclawek.pl
Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu – www.upz.edu.pl

NIEPAŃSTWOWE SZKOŁY WYŻSZE

Białystok

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej – www.wsap.bialystok.pl
Wyższa Szkoła Ekonomiczna – www.wse.edu.pl
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania – www.wsfiz.edu.pl
Wyższa Szkoła Matematyki i Informatyki Użytkowej – www.wsmiiu.edu.pl
Wyższa Szkoła Menedżerska Białystok – www.wsm.bialystok.pl
Wyższa Szkoła Kosmetologii i Ochrony Zdrowia – www.wskosm.pl

Bielsko-Biała

Bielska Wyższa Szkoła Biznesu i Informatyki im. J. Tyszkiewicza – www.tyszkiewicz.edu.pl
Wyższa Szkoła Administracji – www.wsa.bielsko.pl
Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów – www.wsbif.edu.pl
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania – www.wsi.edu.pl
Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna – www.wseh.pl

Bochnia

Wyższa Szkoła Ekonomiczna – www.wse.bochnia.pl

Brzeg

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna Brzeg – www.wshe.edu.pl
Wyższa Szkoła Umiejętności Pedagogiczno-Ekonomicznych

Brzesko

Małopolska Szkoła Wyższa – www.mszw-brzesko.edu.pl

Bydgoszcz

Bydgoska Szkoła Wyższa – www.bsw.edu.pl Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa – www.kpsw.edu.pl
Wyższa Szkoła Gospodarki – www.wpstih.byd.pl
Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości – www.wsinsp.edu.pl
Wyższa Szkoła Środowiska – www.wsos.edu.pl
Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów

Bytom

Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji – www.wsea.edu.pl

Chełm

Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej –www.wssm.pl

Chojnice

Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna „Pomerania”– www.pomeraniachojnice.edu.pl
Sopocka Szkoła Wyższa Wydział Zamiejscowy – www.ssw.sopot.pl

Chorzów

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości – www.gwsp.edu.pl
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu – Wydział Zamiejscowy w Chorzowie – www.wsb.pl

Chrzanów

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu – www.wspim.pl

Ciechanów

Wyższa Szkoła Biznesu i Zarządzania – www.wsbiz.pl

Częstochowa

Akademia Polonijna – www.ap.edu.pl
Wyższa Szkoła Hotelarswa i Turystyki – www.wshit.edu.pl
Wyższa Szkoła Lingwistyczna – www.wsl.edu.pl
Wyższa Szkoła Zarządzania – www.wsz.edu.pl

Dąbrowa Górnicza

Wyższa Szkoła Biznesu – www.wsb.edu.pl
Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego – www.wsps.com.pl

Dzierżoniów

Wyższa Szkoła Profilaktyki Społecznej i Terapii– www.wspsit.edu.pl

Elbląg

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna – www.euh-e.edu.pl

Gdańsk

Ateneum – Szkoła Wyższa – www.ateneum.edu.pl
Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna – www.gwsh.gda.pl
Gdańska Wyższa Szkoła Administracji – www.gwsa.pl
Wyższa Szkoła Bankowa – www.wsb.pl
Wyższa Szkoła Finansów i Administracji – www.wsfia.pl
Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna – www.wsse.edu.pl
Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa – www.wstih.edu.pl
Wyższa Szkoła Zarządzania – www.wsz.pl

Gdynia

Pomorska Wyższa Szkoła Humanistyczna – pwsh.edu.pl
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu
Wyższa Szkoła Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych – www.wsms.edu.pl
Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej – www.wsks.pl

Giżycko

Prywatna Wyższa Szkoła Zawodowa – www.pwsz.net

Gliwice

Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości – www.gwsp.gliwice.pl

Gniezno

Gnieźieńska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Menedżerska „Milenium” – www.milenium.edu.pl.

Gorzów Wielkopolski

Wyższa Informatyczna Szkoła Zawodowa – www.wisz.edu.pl
Wyższa Szkoła Biznesu – www.wsb.gorzow.pl

Grudziądz

Grudziądzka Szkoła Wyższa – www.gsw.edu.pl

Jasło

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki

Jarocin

Wielkopolska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna – wwshe.edu.pl

Józefów

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej – wsge.edu.pl

Katowice

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa – www.gwsh.pl
Śląska Wyższa Szkoła Informatyki – www.swsi.edu.pl
Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka – www.swsz.pl
Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów – www.wsbif.pl
Wyższa Szkoła Humanistyczna – www.dziennikarz.edu.pl
Wyższa Szkoła Mechatroniki – www.mechatronika.edu.pl
Wyższa Szkoła Techniczna – www.wst.com.pl
Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych – www.wsti.pl
Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych – www.gallus.pl
Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy – www.wszop.edu.pl

Kęty

Wyższa Szkoła Nauk Ekonomicznych i Społecznych – www.portal.wsneis.edu.pl/user.php

Kielce

Świętokrzyska Szkoła Wyższa – www.ssw.edu.pl
Wszechnica Świętokrzyska – www.ws.edu.pl
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej – www.wsap-kielce.edu.pl
Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji – www.wseia.edu.pl
Wyższa Szkoła Handlowa – www.wsh-kielce.edu.pl
Wyższa Szkoła Umiejętności – www.wsu.kielce.pl
Wyższa Szkoła Technik Komputerowych i Telekomunikacji –www.wstkt.com
Wyższa Szkoła Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych – www.etins.edu.pl

Kostrzyn nad Odrą

Wyższa Szkoła Zawodowa
www.wssz.pl

Koszalin

Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna – www.bwsh.edu.pl
Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych – www.kwsnh.edu.pl

Kraków

Małopolska Wyższa Szkoła Zawodowa – www.mwsz.edu.pl
Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia – www.kwspz.pl
Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego – www.ksw.edu.pl
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego APEIRON – www.apeiron.edu.pl
Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki – www.wsei.krakow.pl
Wyższa Szkoła Handlowa – www.wsh.krakow.pl
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości – www.wszib.krakow.pl
Wyższa Szkoła Ubezpieczeń – http://www.wsu.pl/glowa.html
Wyższa Szkoła Europejska im. J. Tischnera – www.wse.krakow.pl

Kutno

Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej – www.wsgk.com.pl

Kwidzyn

 

Powiślańska Szkoła Wyższa – www.psw.kwidzyn.edu.pl

 

Legionowo

Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Techniczna

Legnica

Wyższa Szkola Menedzerska – www.wsmlca.edu.pl
Wyższa Szkoła Medyczna LZDZ www.wsmlegnica.pl

Leszno

Wyższa Szkoła Marketingu i Zarządzania – www.wsmiz.edu.pl
Wyższa Szkoła Humanistyczna – www.wsh-leszno.pl/

Lidzbark Warmiński

Wszechnica Warmińska – Wyższa Szkoła Zawodowa – www.ww.edu.pl

Lubin

Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego – www.uzzm.mckk.pl

Lublin

Lubelska Szkoła Wyższa – www.lsb.edu.pl
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji – www.wsei.lublin.pl
Wyższa Szkoła Humanistyczna
Wyższa Szkoła Nauk Społecznych – www.wsns.lublin.pl
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji – www.wspa.lublin.pl
Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza – www.wssp.edu.pl

Łomża

Wyższa Szkoła Agrobiznesu – www.wsa.edu.pl
Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości – www.lomza.janski.edu.pl

Łowicz

Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna – www.mwshp.lowicz.pl

Łódź

Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania – www.swseiz.lodz.pl
Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania – www.swspiz.pl
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej – www.wsap.pl
Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej – wsez.pl
Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki – www.wsfi.edu.pl
Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi – www.wshe.lodz.pl
Wyższa Szkoła Informatyki – info.wsinf.edu.pl
Wyższa Szkoła Kupiecka – www.kupiecka.pl
Wyższa Szkoła Marketingu i Biznesu – www.wsmib.edu.pl
Wyższa Szkoła Pedagogiczna – www.wsp.lodz.pl
Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych – www.wssm.edu.pl
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania – www.wssip.edu.pl
Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa – www.wsth.edu.pl
Wyższa Szkoła Zawodowa Łódzkiej Korporacji Oświatowej

Łuków

Wyższa Szkoła Biznesu i Administracji – www.wsbia.edu.pl

Mielec

Wyższa Szkoła Gospodarki i Zarządzania – www.wsgiz.edu.ptc.pl

Mysłowice

Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna – www.wsew.edu.pl

Nadarzyn

Wyższa Szkoła Fundacji Kultury Informatycznej – www.wsfki.edu.pl

Nisko

Wyższa Szkoła Ekonomiczna – wse.nisko.pl

Nowa Ruda

Polsko-Czeska Wyższa Szkoła Biznesu i Sportu „Collegium Glacense” – cg.edu.pl

Nowy Sącz

Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University – www.wsb-nlu.edu.pl Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości – www.swsz.sacz.pl

Olecko

Wszechnica Mazurska – www.wm.olecko.pl

Olsztyn

Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania – www.owsiiz.edu.pl
Olsztyńska Szkoła Wyższa – www.osw.olsztyn.pl
Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP – www.wsiie.olsztyn.pl

Opole

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji – www.wszia.opole.pl

Ostrołęka

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej
wsap.com.pl
Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna
wses.com.pl

Ostrowiec Świętokrzyski

Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości – www.wsbip.edu.pl

Otwock

Wyzsza Szkoła Przedsiębiorczości i Nauk Społecznych – www.wspins.edu.pl

Pabianice

Pabianicka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna www.wshe.pabianice.pl

Piła

Wyzsza Szkoła Biznesu – www.wsb.pila.pl

Płock

Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica – www.wlodkowic.pl

Polkowice

Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki – www.dwspit.polkowice.pl

Poznań

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa – www.wsb.net.pl
Wyższa Szkoła Bankowa – www.wsb.poznan.pl
Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu i Języków Obcych – pwsbijo.poznan.pl
Wyższa Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej www.wseiii.pl/
Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii – www.wseit.edu.pl
Wyższa Szkoła Handlu i Rachunkowości – www.wshir.poznan.pl
Wyższa Szkoła Handlu i Usług – www.wshiu.poznan.pl
Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii – www.wshig.poznan.pl
Wyższa Szkoła Języków Obcych – www.wsjo.poznan.pl
Wyższa Szkoła Zawodowa “Kadry dla Europy” www.kde.edu.pl
Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania – www.wskiz.edu.pl
Wyższa Szkoła Logistyki – www.wsl.com.pl
Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa – www.wsnhid.poznan.pl
Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji – www.wspia.pl
Schola Posnaniensis – Wyższa Szkoła Sztuki Stosowanej
Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych – www.wsus.poznan.pl
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości – www.wszib.poznan.pl
Wyższa Szkoła Zawodowa Pielęgnacji Zdrowia i Urody – www.uczelniakosmetyczna.pl
Wielkopolska Wyższa Szkoła Turystyki i Zarządzania – www.wwstiz.pl

Pruszków

Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki – www.wskfit.pl

Przemyśl

Wyższa Szkoła Prawa i Administracji – www.wsaiz.edu.pl
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania – www.wsiiz.edu.pl
Wyższa Szkoła Gospodarcza – www.wsg.edu.pl

Puławy

Puławska Szkoła Wyższa – www.psw.pulawy.pl

Pułtusk

Akademia Humanistyczna – www.wsh.edu.pl

Radom

Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska – www.pwsos.com.pl
Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy Radom – www.wisbiop.pl
Wyższa Szkoła Biznesu – www.wsb.com.pl
Wyższa Szkoła Handlowa – www.wsh.pl
Wyższa Szkoła Finansów i Bankowości – www.wsfib.edu.pl

Raszyn

Wyższa Szkołą Przedsiębiorczości i Rozwoju Regionalnego – www.wspirr.edu.pl

Ropczyce

Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna – www.wsie.ropczyce.pl

Ruda Śląska

Wyższa Szkoła Handlowa – www.wshrs.edu.pl

Ryki

Wyższa Szkoła Umiejętności Pedagogicznych i Zarządzania – www.wsupiz.edu.pl

Rzeszów

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania – www.wsiz.rzeszow.pl
Wyższa Szkoła Zarządzania
www.wsz.rzeszow.pl

Sandomierz

Studium Generale Sandomiriense – Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza – www.wshp.sandomierz.pl

Siedlce

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania – www.wsfiz.siedlce.pl

Siemiatycze

Nadbużańska Szkoła Wyższa – www.nsw.edu.pl

Sieradz

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna – www.wshe.sieradz.pl

Skierniewice

Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna – www.wsehsk.home.pl

Słupsk

Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania – www.whsz.slupsk.pl

Sochaczew

Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu – www.wszim-sochaczew.edu.pl

Sopot

Sopocka Szkoła Wyższa – www.ssw.sopot.pl
Europejska Szkoła Hotelarstwa, Turystyki i Przedsiębiorczości – szkoła wyższa

Sosnowiec

Wyższa Szkoła Ekologii – www.wse.sosnowiec.pl
Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu – www.wszim.sosnowiec.pl

Stalowa Wola

Wyższa Szkoła Ekonomiczna – wse.stalowawola.pl

Stargard Szczeciński

Stargardzka Szkoła Wyższa STARGARDINUM

Starogard Gdański

Pomorska Wyższa Szkoła Polityki Społecznej i Gospodarczej www.pwspsig.edu.pl

Sucha Beskidzka

Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii – www.wste.edu.pl

Supraśl

Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki

Suwałki

Wyższa Szkoła Służby Społecznej – www.wsss.pl
Wyższa Szkoła Suwalsko-Mazurska – www.wssm.home.pl

Szczecin

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej – www.wsap.szczecin.pl
Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Turystyczna – www.wset.pl
Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP – www.wshtwp.szczecin.pl
Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej – www.wsie.pl
Wyższa Szkoła Języków Obcych – www.wsjo.szczecin.pl
Wyższa Szkoła Sztuki Użytkowej – www.wssu.pl
Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna – www.wste.szczecin.pl
Wyższa Szkoła Zarządzania – www.wsz.szczecin.pl
Zachodniopomorska Szkoła Businesu – www.zpsb.szczecin.pl
Wyższa Szkoła Zawodowa COLLEGIUM BALTICUM – www.cb.szczecin.pl
Wyższa Szkoła Zawodowa „Oeconomicus” Polskiego Tpowarzystwa Ekonomicznego – www.pte.szczecin.pl

Świdnica

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych – www.wstt.edu.pl

Świecie

Wyższa Szkoła Menedżerska – www.wsm-swiecie.pl
Wyższa Szkoła Języków Obcych – www.wsjo.edu.pl

Tarnowskie Góry

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji – www.wszia.cku.szkola.pl

Tarnów

Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna – www.mwse.tarnow.pl
Wyższa Szkoła Biznesu – www.wsb.tarman.pl

Toruń

Toruńska Szkoła Wyższa – tsw.edu.pl
Wyższa Szkoła Bankowa – www.wsb.torun.pl, www.wsb.pl
Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej – www.wsksim.edu.pl

 

Tuchola

Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem – www.wszs.tuchola.pl

Tychy

Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych – www.wszins.tychy.pl

Tyczyn

Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza www.wssg.edu.pl

Ustroń

Wyższa Szkoła Inżynierii Dentystycznej im. Prof. A.Meissnera – www.wsid.edu.pl

Wałbrzych

Wałbrzyska Szkoła Wyższa Zarządzania i Przedsiębiorczości – www.wwszip.pl

Warcino

Wyższa Szkoła Biznesu Wiejskiego

Warszawa

Akademia Finansów – www.wsub.waw.pl
Collegium Civitas – www.collegium.edu.pl
Europejska Akademia Sztuk – www.eas.edu.pl
Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji – www.ewspa.edu.pl
Lingwistyczna Szkoła Wyższa – www.avans.com.pl
Pedagogium – Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej – pedagogium.com.pl
Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych – www.pjwstk.edu.pl
Prywatna Wyższa Szkoła Businessu i Administracji – www.pwsbia.edu.pl
Uczelnia Warszawska im. M. Curie-Skłodowskiej – www.uczelniawarszawska.pl
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej – www.swps.edu.pl
Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin – www.swpr.edu.pl
Olympus Szkoła Wyższa im. R. Kudlińskiego – www.olympus.edu.pl
Szkoła Wyższa im. B. Jańskiego – www.janski.edu.pl
Szkoła Wyższa Warszawska – www.sww.edu.pl
Warszawska Szkoła Biznesu – www.wsb.waw.pl
Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa – www.wsz-sw.edu.pl
Warszawska Wyższa Szkoła Ekonomiczna – www.wwse.edu.pl
Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki – www.wwsi.edu.pl Wszechnica Polska –Szkoła Wyższa TWP – www.wszechnicapolska.ids.pl
Wyższa Praska Szkoła Biznesu
Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna – www.wsas.edu.pl
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony – www.wsbio.waw.pl
Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie – www.ews.edu.pl
Wyższa Szkoła Cła i Logistyki – www.wscil.edu.pl
Wyższa Szkoła Dziennikarska – www.wsd.edu.pl
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania – www.wseiz.pl
Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna – www.wsei.pl
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania – wsfiz.republika.pl
Wyższa Szkoła Gospodarowania Nieruchomościami – www.wsgn.pl
Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych – www.wshifm.edu.pl
Wyższa Szkoła Handlu i Prawa – www.lazarski.edu.pl
Wyższa Szkoła Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki– www.wshgit.waw.pl
Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania – www.wit.edu.pl
Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji– www.wsizia.edu.pl
Wyższa Szkoła Infrastruktury i Zarządzania – www.wsiiz.pl
Wyższa Szkoła Komunikowania i Mediów Społecznych – www.wskims.edu.pl
Wyższa Szkoła Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych – www.wskpism.edu.pl
Wyższa Szkoła Mazowiecka – www.wsmw.edu.pl
Wyższa Szkoła Menedżerska – www.kaweczynska.pl
Wyższa Szkoła Nauk Społecznych im. ks. J. Majki– www.majka.edu.pl
Wyższa Szkoła Organizacji Turystyki i Hotelarstwa – www.wsotih.edu.pl
Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP – www.wsptwp.eu/n
Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP – www.wsp.edu.pl
Wyższa Szkoła Promocji – www.wsp.pl
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego – www.kozminski.edu.pl
Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna – www.wsseuczelnia.edu.pl
Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki www.wssmia.edu.pl
Wyższa Szkoła Sztuk Wizaulnych i Nowych Mediów
Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych
Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna – www.wste.pl
Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych – www.wstijo.edu.pl
Wyższa Szkoła Turystyki i Rekreacji – www.wstir.edu.pl
Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa – www.wszip.waw.pl
Wyższa Szkoła Zarządzania – The Polish Open University – www.wsz-pou.edu.pl
Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem – www.wszp.edu.pl
Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia – www.wszkipz.pl
Wyższa Warszawska Szkoła Humanistyczna – www.wwsh.edu.pl

Wejherowo

Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa – www.kpsw.pl

Włocławek

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna – www.wshe.pl
Wyższa Szkoła Techniki i Przedsiębiorczości www.wstip.wloclawek.pl

Wołomin

Wyższa Szkoła Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej im. Z. Glogera – www.wswmir.pl

Wrocław

Dolnośląska Szkoła Wyższa – www.dsw.edu.pl
Dolnośląska Wyższa Szkoła Służb Publicznych „ASESOR” – www.asesor.pl
Miedzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu – www.msl.com.pl
Szkoła Wyższa Rzemiosł Artystycznych i Zarządzania – www.swraiz.edu.pl
Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej –
www.wwsis.pl
Wyższa Szkoła Bankowa – www.wsb.pl
Wyższa Szkoła Filologiczna – www.wsf.edu.pl
Wyższa Szkoła Fizjoterapii www.wsf.wroc.pl
Wyższa Szkoła Handlowa – www.handlowa.eu
Wyższa Szkoła Humanistyczna – www.wsh.wroc.edu.pl
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarzadzania „Copernicus” – www.wsiz.wroc.pl
Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów – www.wszif.edu.pl
Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” – www.edukacja.wroc.pl

Zamość

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna im. Jana Zamoyskiego – www.wszh-e.edu.pl
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji – www.wszia.edu.pl

Zawiercie

Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania – www.wsaiz.pl

Zielona Góra

Zachodnia Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych– www.zwshifm.zgora.pl

Żary

Łużycka Wyższa Szkoła Humanistyczna – www.lwsh.pl

Żyrardów

Wyższa Szkoła Rozwoju Lokalnego – www.wsrl.edu.pl

Żywiec

Beskidzka Wyzsza Szkoła Turystyki


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie