Aktualności
Instytuty naukowe
09 Czerwca
Opublikowano: 2017-06-09

100 lat i koniec?

Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego w Warszawie obchodzi w tym roku swoje stulecie. 21 grudnia 2016 r. uroczyste posiedzenie Rady Naukowej IChP zainaugurowało obchody jubileuszowe. Instytut jest spadkobiercą Spółki METAN i Chemicznego Instytutu Badawczego, utworzonych w 1916 r. we Lwowie z inicjatywy prof. Ignacego Mościckiego, który był jego pierwszym dyrektorem. Jest, może należałoby powiedzieć: jeszcze jest, wiodącym instytutem badawczym w Polsce w obszarze badań stosowanych i rozwojowych z zakresu chemii i technologii chemicznej. Od 1926 r. siedziba Instytutu mieści się w Warszawie przy ul. Rydygiera 8.

Powojenny dorobek instytutu jest znaczący. To ponad 2000 patentów, setki oryginalnych opracowań technologicznych i aparaturowych stosowanych w skali przemysłowej w kraju i za granicą.

Realizowane przez Instytut prace koncentrują się na opracowywaniu nowych technologii chemicznych i modernizacji już wdrożonych procesów technologicznych, w tym dotyczących m.in.: nowych materiałów, kompozytów i nanokompozytów polimerowych, półproduktów farmaceutycznych, wysoko przetworzonych produktów chemicznych, materiałów przewodzących do ogniw paliwowych nowej generacji oraz nowych biopaliw.

Prowadzi badania i prace rozwojowe w zakresie: biotechnologii – wykorzystaniu produktów odnawialnych i zastosowaniu bioprocesów w syntezie chemicznej i chemii przyjaznej środowisku (zielona chemia), rozwoju nowych technik zarówno badawczych i analitycznych przetwórstwa tworzyw polimerowych, jak i dotyczących strategii rozwoju sektorów i jednostek przemysłu chemicznego.

Istotna jest także działalność Instytutu w dziedzinie wspomagania Ministerstwa Rozwoju w dziedzinie legislacji w zakresie zapobiegania poważnym awariom, prace dotyczące wprowadzenia Światowego Zharmonizowanego Systemu Klasyfikacji Chemikaliów (Global Harmonised System – GHS); normalizacji; prace Biura Ochrony Warstwy Ozonowej i Klimatu, który współpracuje z resortami środowiska i rozwoju.

Instytut od lat aktywnie współpracuje z wieloma organizacjami międzynarodowymi, m.in. z: Europejską Federacją Krajowych Izb Przemysłu Chemicznego CEFIC, Europejską Federacją Klubów Katalizy EFCATS, Europejską Federacją Krajowych Stowarzyszeń Laboratoriów Pomiarowych, Badawczych i Analitycznych EUROLAB, Federacją Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Farb i Lakierów FATIPEC, Europejską Komisją Gospodarczą przy ONZ UNECE, Europejskim Komitetem Normalizacyjnym, Europejskim Stowarzyszeniem Krajowych Organizacji Laboratoriów Chemicznych EURACHEM czy Międzynarodową Unią Chemii Czystej i Stosowanej IUPAC.

Instytut jest wydawcą czasopisma naukowo-technicznego „Polimery” o zasięgu międzynarodowym.

Słowo jest używane przy tej okazji może już niedługo okazać się nieaktualne, bowiem od przyszłego roku Instytut, tracąc swoją osobowość prawną, ma stać się częścią tworzonego właśnie Narodowego Instytutu Technologicznego.

JK

(źródło: ICHP)

Dyskusja (0 komentarzy)