Aktualności
Instytuty naukowe
19 Stycznia
Opublikowano: 2018-01-19

100-lecie IBD PAN

Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego powstał w Warszawie w 1918 roku z inicjatywy uczniów i współpracowników prof. Marcelego Nenckiego. Już w okresie międzywojennym stał się wiodącą placówką biologiczną w kraju. Do takiej roli predysponowała Instytut wybitna kadra, nowoczesny warsztat, tematyka badawcza i bogata biblioteka.

Utworzony początkowo z trzech zakładów Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (Zakładu Fizjologii, Zakładu Biologii Ogólnej i Zakładu Neurobiologii), w latach 1920. powiększył się o Zakłady Embriologii Doświadczalnej, Morfologii i Biometrii. Powstała także sieć stacji terenowych. Najpierw Stacja Hydrobiologiczna na Wigrach, później Stacja Morska na Helu i Stacja Rzeczna w Pińsku.

Głównym źródłem autorytetu Instytutu i jego wpływu na rozwój biologii w Polsce były ukształtowane w ciągu dwóch dekad przedwojennej działalności szkoły naukowe – fizjologii i biochemii porównawczej, protozoologii doświadczalnej, etologii oraz polska szkoła limnologiczna.

W 1945 roku instytut reaktywował swoja działalność. Początkowo mieścił się w czteropokojowym mieszkaniu w Łodzi. Z chwilą powstania w 1951 roku Polskiej Akademii Nauk Instytut został włączony w jej strukturę. W latach 1953-55 wszystkie zespoły badawcze przeniosły się do Warszawy, do specjalnie wybudowanej siedziby przy ulicy Pasteura 3.

Instytut rozwijał się, powstawały nowe laboratoria i zakłady. Obecnie zatrudnia około 300 osób. Jego specyfiką jest interdyscyplinarny charakter prowadzonych badań. Ich przedmiotem są układy biologiczne o różnym stopniu złożoności, a więc całe organizmy, tkanki, komórki, organelle komórkowe, ale również struktura, właściwości i funkcje poszczególnych białek oraz badania na poziomie genomu. W ostatnich latach Instytut koncentruje swoje zainteresowania na zagadnieniach z zakresu neurobiologii. W Instytucie działa Europejskie Centrum Doskonałości w Neurobiologii o nazwie BRAINS, finansowane w ramach projektów naukowych Unii Europejskiej. Dodatkowo Instytut współpracuje z czołowymi instytucjami naukowymi na całym świecie, organizuje międzynarodowe konferencje i warsztaty naukowe.

Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego jest obecnie jednym z największych nieuniwersyteckich centrów badań biologicznych Polsce. Co roku na studium doktoranckie przyjmowanych jest 15-20 osób. Wykonanie doktoratu w Instytucie otwiera możliwość zatrudnienia w najlepszych światowych placówkach naukowych. Po udanym stażu zagranicznym absolwenci Studium Doktoranckiego mają perspektywę pracy w Instytucie, a nawet otwarcia własnego laboratorium, bowiem co jakiś czas jest publicznie ogłaszany konkurs na otwarcie nowej pracowni.
Obchody 100-lecia działalności Instytutu Nenckiego zainicjowano już w 2016 roku szeregiem konferencji naukowych. Rok 2017 i obecny świętowany był i będzie równie merytorycznie. Medal pamiątkowy z okazji 100-lecia Instytutu Nenckiego wręczono wielu instytucjom naukowym i wybitnym badaczom współpracującym z Instytutem. Główna konferencja dotycząca 100-lecia Instytutu Nenckiego odbędzie się w listopadzie br.

Jk

(źródło: IBD PAN)

Dyskusja (0 komentarzy)