Aktualności
Instytuty naukowe
16 Lutego
Opublikowano: 2018-02-16

100-lecie Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny

Państwowy Zakład Higieny powstał w listopadzie 1918 r. i jest najstarszym polskim instytutem medycznym. Od początku swego istnienia prowadził działalność zmierzającą do ochrony i poprawy zdrowia ludności Polski.

Pierwotnym celem jego działania była poprawa sytuacji epidemiologicznej w zniszczonym w czasie I wojny światowej kraju. W okresie 20-lecia międzywojennego w PZH produkowano szczepionki i surowice lecznicze, a od 1925 r. insulinę. Po II wojnie światowej PZH, jako instytut naukowo-badawczy, kontynuował badania naukowe w dziedzinie mikrobiologii, epidemiologii i higieny oraz środowiskowych zagrożeń zdrowia.

Misją Instytutu jest ochrona zdrowia ludności poprzez kompleksowe działania podejmowane w obszarze zdrowia publicznego, w tym prace naukowo-badawcze, aplikacyjne i szkolenia. Obejmują one m.in.: ocenę sytuacji zdrowotnej ludności Polski, monitorowanie biologicznych, chemicznych i fizycznych czynników ryzyka w żywności, wodzie i powietrzu, zapobieganie chorób zakaźnym i zakażeniom, badania epidemiologiczne oraz promocja zdrowia – prowadzi ogólnopolskie kampanie edukacyjne. NIZP-PZH wykonuje ekspertyzy dla rządu, organizacji pozarządowych oraz społeczeństwa w zakresie oceny ryzyka i wskazywania sposobów unikania zagrożeń. Instytut prowadzi również badania jakości surowic i szczepionek, współpracuje z wieloma pokrewnymi organizacjami, zarówno krajowymi, jak i międzynarodowymi, m.in. WHO, DG Sanco, ECDC.

Obchody jubileuszowe zainauguruje uroczysta gala, która odbędzie się 9 kwietnia 2018 r. w Filharmonii Narodowej. W kolejnych miesiącach zorganizowane zostaną także trzy konferencje naukowe prezentujące szeroki zakres działalności Instytutu.

JK

(źródło: NIZP-PZH)

Dyskusja (0 komentarzy)