Aktualności
Opublikowano: 2018-04-17

30 lat IRZiBŻ

W 1988 roku uchwałą Prezydium PAN powołano do życia Centrum Agrotechnologii i Weterynarii PAN, które w 1995 roku przekształciło się w Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN. Cztery lata później otrzymał on uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora habilitowanego w naukach rolniczych, technologii żywności oraz zootechnice. W 2001 roku Oddział Nauk o Żywności uzyskał status „Centrum Doskonałości” w zakresie żywność a zdrowie, a rok później Oddział Biologii Rozrodu status „Centrum Doskonałości” w zakresie rozrodu zwierząt.

Obecnie Instytut posiada status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW) oraz wysoką pozycję wśród jednostek naukowych w Polsce. Doceniany jest na arenie międzynarodowej w obszarze nauk rolniczych, leśnych, weterynaryjnych i w szeroko definiowanych naukach o życiu. Instytut jest członkiem międzynarodowej Wspólnoty Wiedzy i Innowacji w obszarze Żywności – EIT Food, skupiającej uniwersytety i ośrodki badawcze z czołowych pozycji rankingów naukowych oraz największe potęgi biznesowe. Trzynaście zakładów Instytutu prowadzi badania podstawowe i stosowane w zakresie: nauk weterynaryjnych i nauk o zwierzętach; nauk o żywności i żywieniu w problematyce badania wzajemnych interakcji pomiędzy składnikami żywności a organizmem człowieka; identyfikacji, oceny i wdrożenia strategii doskonalenia wartości odżywczych i prozdrowotnych żywności; rozpoznania niepożądanych reakcji organizmu na składniki żywności, w tym nietolerancji, alergii i patogenności; nauk biomedycznych w zakresie rozpoznania przyczyn i terapii niepłodności człowieka; mechanizmów oddziaływania środowiska, w tym żywności i zanieczyszczeń; profilaktyki i terapii cukrzycy typu 2, alergii i otyłości; a także badań z zakresu mechanizmów regeneracji tkanek i opracowywania nowatorskich metod diagnostycznych.

IRZiBŻ prowadzi szeroką współpracę naukową z wiodącymi ośrodkami badawczymi na całym świecie, jest też wydawcą dwóch międzynarodowych czasopism naukowych: „Polish Food and Nutrition Sciences” oraz „Reproductive Biology” indeksowanych w bazie JCR.

Rok jubileuszowy to początek nowego etapu. Obecnie instytucja jest rozproszona, zakłady znajdują się w Olsztynie i Białymstoku, ale rozpoczyna się właśnie budowa docelowej siedziby z zapleczem biznesowym, w bezpośrednim sąsiedztwie Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Obiekt ma zostać ukończony do końca 2020 roku. Nowa siedziba Instytutu kosztować będzie 93 mln zł, z czego 77 mln zł stanowić będzie unijna dotacja, a pozostała kwota to wkład własny.

Osiągnięcia naukowe i międzynarodowa ranga instytutu spowodowały, że stał się on swoistym ambasadorem regionu. Nie dziwi więc, że po raz trzeci już otrzymał „Laur Najlepszym z Najlepszych”. Przyznawany jest on od 15 lat przez marszałka woj. warmińsko-mazurskiego za szczególne zasługi w promowaniu regionu.

JK

(źródło: IRZiBŻ)

Dyskusja (0 komentarzy)