Aktualności
Instytuty naukowe
21 Sierpnia
Opublikowano: 2019-08-21

50 lat tradycji Instytutu Techniki i Aparatury Medycznej

Początki Instytutu jako jednostki badawczo-rozwojowej związanej z techniką medyczną sięgają 1969 roku. Został wtedy utworzony w Zabrzu Śląski Ośrodek Techniki Medycznej ŚOTM. Ośrodek ten posiadał status przedsiębiorstwa doświadczalnego, zajmującego się projektowaniem, rozwojem i produkcją małoseryjną aparatury medycznej.

W 1977 roku na bazie Śląskiego Ośrodka Techniki Medycznej utworzone zostały dwie niezależne jednostki: Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Elektronicznej Aparatury Medycznej OBREAM – jednostka badawczo-rozwojowa oraz Zakłady Elektronicznej Aparatury Medycznej TEMED – jednostka produkcyjna. W wyniku znacznego rozszerzenia zakresu działalności naukowo-badawczej i rozwojowej OBREAM w 1995 roku został przekształcony w Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM. Obecnie jest jedynym instytutem badawczym w Polsce działającym w obszarze techniki medycznej. W 2019 roku Instytut został włączony do Sieci Badawczej Łukasiewicz.

JK

(Źródło: SBŁ ITAM)

Dyskusja (0 komentarzy)