Aktualności
Instytuty naukowe
15 Lipca
Opublikowano: 2019-07-15

65 lat Instytutu Energetyki

6 czerwca 2019 w Hali Najwyższych Napięć Instytutu Energetyki w Warszawie miała miejsce uroczystość 65-lecia IEn. Wzięli w niej udział przedstawiciele instytutów badawczych, wyższych uczelni, spółek energetycznych, firm i wielu instytucji współpracujących z IEn. Gośćmi specjalnymi byli prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski, przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych i Adel El Gammal, sekretarz generalny European Energy Research Alliance EERA z Brukseli.

Instytut Energetyki został powołany uchwałą Rady Ministrów w listopadzie 1953 r. jako jednostka badawczo-rozwojowa. Jego zadaniem miało być niesienie doraźnej pomocy energetyce zawodowej w dziedzinie eksploatacji i budownictwa energetycznego, upowszechnianie postępu technicznego w zakresie wytwarzania, przesyłania, rozdzielania i użytkowania energii elektrycznej oraz popieranie ruchu racjonalizatorskiego i nowatorskiego w energetyce.

Początkowo powołano w Warszawie zakłady: Elektryczny, Automatyki i Zabezpieczeń oraz Cieplny, a w Katowicach – Zakład Systemów Energetycznych. Powstał również Działowy Ośrodek Dokumentacji Technicznej i 6 pracowni terenowych.

Na początku lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku w skład Instytutu wchodziło siedem zakładów naukowo-badawczych, potem powstawały kolejne.

W roku 1976 wydzielono z Instytutu trzy zakłady: Modeli Matematycznych i Programowania, Systemów Informatycznych oraz Obliczeń Numerycznych (dawniej Techniki Cyfrowej), tworząc z nich Centrum Informatyki Energetyki i Energii Atomowej.

W latach 1977-1980 działalność naukowo-badawcza Instytutu była prowadzona w dwóch pionach: Zespół Zakładów Wytwarzania z czterema zakładami i Zespół Zakładów Elektrycznych z siedmioma zakładami oraz w ośrodkach branżowych: Ośrodku Normalizacji oraz Ośrodku Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej.

W roku 2002 zostało powołane Centrum Integracji Badań nad Zaopatrzeniem w Energię Europy Środkowo-Wschodniej z Wykorzystaniem Paliw Kopalnych i Źródeł Odnawialnych CENERG. Obecnie to Centrum Integracji Badań Energetycznych CENERG, podległe dyrektorowi IEn.

JK

(Źródło: IE)

Dyskusja (0 komentarzy)