Aktualności
Instytuty naukowe
24 Lutego
Opublikowano: 2017-02-24

65 lat Instytutu Metali Nieżelaznych

Instytut Metali Nieżelaznych świętuje w tym roku swoje 65. urodziny. Wprawdzie został powołany do życia zarządzeniem ministra przemysłu ciężkiego w 1951 roku, ale dopiero w końcu listopada. Głównym zadaniem Instytutu miało być stworzenie bazy naukowo-technicznej dla odbudowy i rozwoju polskiego przemysłu metali nieżelaznych. Powstał na bazie wydzielonych z Instytutu Metalurgii trzech zakładów naukowo-badawczych: Zakładu Rud, Zakładu Metali Nieżelaznych i Zakładu Metalurgii Proszków, do których zostały dołączone Laboratorium Badawcze Przeróbki Rud w Bytomiu i Centralne Laboratorium Badawcze w Trzebini.

Po trzech latach, w celu prowadzenia małoseryjnej produkcji półwyrobów hutniczych dla elektroniki, tele- i radiotechniki, przemysłu elektromaszynowego i motoryzacyjnego, utworzono Zakład Doświadczalny, który w latach następnych kontynuował swoją działalność jako Zakład Przetwórstwa Metali i Stopów INMET.

W roku 1955, na bazie wyodrębnionych z Instytutu Metali Nieżelaznych pracowni zajmujących się tematyką metali lekkich, powołano do życia Instytut Metali Lekkich w Skawinie, który następnie przekształcono w Instytut Metali Lekkich i Rzadkich, który w roku 1959, jako Oddział Metali Lekkich w Skawinie, stał się ponownie integralną częścią IMN. W 1974 roku do Instytutu został włączony Zakład Produkcji Doświadczalnej w Legnicy, działający obecnie jako Oddział IMN.

Tematyka prowadzonych w początkowym okresie działalności badań ukierunkowana była na współpracę z rozwijającym się przemysłem metali nieżelaznych w Polsce, uwzględniając zapotrzebowanie gospodarki narodowej na nowe surowce i wyroby.

Pierwsze dziesięć lat działalności instytutu było szczególnym etapem w jego rozwoju m.in. i z tego względu, że większość kadry stanowili młodzi ludzie, prosto po studiach. W 1961 roku średnia wieku wynosiła 32 lata. Doświadczeń w pracy badawczej nabywali dopiero w Instytucie.

Od początku swojej działalności Instytut stał się centralnym ośrodkiem badawczym przemysłu metali nieżelaznych, pracującym także dla potrzeb innych branż przemysłowych, związanych z produkcją i zastosowaniem metali nieżelaznych, uczestniczył też od samego początku w odbudowie, rozwoju i modernizacji przemysłu metali nieżelaznych w Polsce.

Z okazji 65-lecia swojego istnienia Instytut Metali Nieżelaznych zaprasza do wzięcia udziału w konferencjach naukowych, które będą miały miejsce w roku 2017:

Konferencja naukowa z okazji Jubileuszu 65-lecia IMN, Wisła, 9-11.03.2017

Międzynarodowa konferencja MEC2017 Minerals Engineering Conference, Wisła, 20-23.09.2017

Międzynarodowa konferencja Przetwórstwo metali nieżelaznych, Kraków, 15-17.11.2017

Jk

(źródło: IMN)

Dyskusja (0 komentarzy)