Aktualności
Instytuty naukowe
03 Czerwca
Fot. Maria Pappa
Opublikowano: 2019-06-03

UAM otwiera Polski Instytut Archeologiczny w Atenach

Uniwersytet im. Adam Mickiewicza w Poznaniu otwiera w Atenach Polski Instytut Archeologiczny. Jego zadaniem będzie reprezentowanie przed greckimi władzami wszystkich polskich naukowców, którzy zamierzają prowadzić swoje badania w tym kraju. To pierwsza stała polska placówka tego typu w Grecji.

O powołanie Polskiego Instytutu Archeologicznego w Atenach naukowcy starali się od przeszło ćwierć wieku. Do tej pory Polacy nie mogli samodzielnie prowadzić wykopalisk na terenie tego kraju. Jeśli chodzi o projekty badawcze w Grecji, polscy badacze byli dotychczas jedynie współuczestnikami, a nie inicjatorami i głównymi wykonawcami. Powołany właśnie do życia Polski Instytut Archeologiczny w Atenach jest jednostką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a jego zadaniem jest reprezentowanie przed władzami greckimi wszystkich naukowców polskich, którzy zamierzają prowadzić swoje badania naukowe w tym kraju.

– Instytut ma być swoistą ambasadą nauki i kultury polskiej w Grecji – mówi dyrektor nowo powołanej placówki, prof. Janusz Czebreszuk z Instytutu Archeologii UAM w Poznaniu.

Jak dodaje, powołanie takiej placówki jest  szczególnie istotne dla archeologów, ponieważ zgodnie z greckim prawem samodzielne wykopaliska lub inne badania terenowe może prowadzić tam obcokrajowiec, którego kraj otworzył w Atenach własny instytut badawczy. Niemniej jednak także dla innych naukowców (historyków, historyków sztuki, bizantynistów, filologów klasycznych i in.) istnienie takiej jednostki otwiera nowe perspektywy rozwoju własnych badań. Jej strukturę tworzą: dyrektor, Rada Naukowa, w której zasiądą naukowcy, również obcokrajowcy, z zadaniem wyznaczenia priorytetowych kierunków badawczych, i Rada Partnerów, w skład której wchodzą przedstawiciele innych instytucji naukowych, wspomagających organizacyjnie UAM. Są to: Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Rzeszowski i Uniwersytet Warszawski.

– Struktura jest otwarta na nowych uczestników, którzy mogą zgłaszać do niej akces – mówi prof. Czebreszuk.

Polski instytut – podobnie jak inne zagraniczne placówki tego typu w Atenach – będzie dysponować pulą 6 licencji na badania. W ramach trzech z nich będzie można prowadzić wykopaliska archeologiczne.

Roczny koszt utrzymania placówki szacowany jest na niespełna 100 tys. zł. Zakup nieruchomości, w której usytuowana będzie siedziba instytutu, został sfinansowany ze środków resortu nauki.  Znajdą się tam m.in. biblioteka (z odpowiednią przestrzenią na odbywanie sympozjów naukowych), administracja i pokoje gościnne. Instytut mieścić się będzie w centrum Aten. To już trzecia, działająca całorocznie, polska zagraniczna placówka badawcza skoncentrowana na archeologii. Wcześniej otwarto kairską stację badawczą Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego i zlokalizowane w Cuzco w Peru Centrum Studiów Andyjskich Uniwersytetu Warszawskiego.

Źródło: Nauka w Polsce, UAM

 

Dyskusja (0 komentarzy)