Aktualności
Instytuty naukowe
13 Grudnia
Opublikowano: 2018-12-13

Archeologiczne badania ratunkowe

6 grudnia w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN zaprezentowano urbi et orbi najnowszą publikację Dawne osadnictwo Podlasia w świetle badań ratowniczych prowadzonych w latach 1996-2000 na terenie gazociągu jamalskiego. Monografia ukazała się pod redakcją prof. Andrzeja Buko, mgr. Dariusza Krasnodębskiego i prof. Andrzeja Szymańskiego.

Kluczowe w tym przypadku jest określenie „badania ratownicze”. Kopanie rurociągu jamalskiego było niebywałą i pierwszą w Polsce okazją do dokonywania badań archeologicznych w tak wielkim zakresie. Trasa rurociągu biegła od granicy z Białorusią przez Podlasie, Mazowsze, Kujawy, Wielkopolskę aż do granicy z Niemcami. Spychacze zdejmując wierzchnią warstwę ziemi, na przestrzeni setek kilometrów odsłaniały to, co pod nią ukryte.

– Obszar wykopalisk był gigantyczny i nietypowy – mówi mgr Dariusz Krasnodębski, kierownik robót na odcinku Podlaskim. – Było to o tyle wyjątkowe, że do tej pory archeolodzy przed przystąpieniem do pracy dokonywali selekcji stanowisk, a w tym przypadku mogli kopać bez względu na to, co znajdowało się w ziemi, czy był to nowożytny dwór z XIX wieku, czy średniowieczna wieś. Oczywiście pojawiła się dyskusja, czy badać wszystkie stanowiska dokładnie, czy tylko niektóre, bowiem nie było wiadomo było, na ile wystarczy pieniędzy. Życie pokazało, że udało się przebadać niemal wszystko.

Badania archeologiczne finansowane były przez Europol Gaz, firmę, która kładła gazociąg.

Badania archeologiczne były wielokulturowe w podwójnym znaczeniu tego słowa. Ujawniły szeroki przekrój chronologiczny od epoki kamienia po czasy nowożytne, ponadto na niektórych stanowiskach w poszczególnych warstwach badano ślady osadnictwa na danym terenie z różnych epok.

Prezentowana w IAE PAN monografia dotyczy jedynie wycinka tych wykopalisk z Podlasia. Rozpoznano 26 stanowisk, w publikacji opisano 7 z nich – od okresu neolitu po czasy nowożytne. Nieopisane teraz będą tematem innych publikacji.

Publikacja została sfinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Ochrona zabytków archeologicznych” oraz ze środków własnych IAE PAN. Wydana Nakładem Instytutu Archeologii i Etnologii PAN przy wsparciu Fundacji Przyjaciół Instytutu Archeologii i Etnologii PAN.

JK

Dyskusja (0 komentarzy)