Aktualności
Instytuty naukowe
07 Lutego
Opublikowano: 2019-02-07

Centrum Badań Okulistycznych przy IChF PAN

Prof. Maciej Wojtkowski z Zakładu Chemii Fizycznej Układów Biologicznych w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk i prof. Krzysztof Palczewski ze Szkoły Medycznej Uniwersytetu Kalifornijskiego w Irvine w USA otrzymali dofinansowanie w wysokości prawie 35 mln zł w programie Międzynarodowe Agendy Badawcze Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Badacze stworzą Międzynarodowe Centrum Badań Okulistycznych, które zajmie się dynamiką i plastycznością ludzkiego oka.

Centrum zostanie powołane do życia jako podjednostka ICHF PAN. Twórcy planują uruchomić w nim pięć niezależnych grup badawczych. Strategicznym partnerem zagranicznym projektu jest Instytut Okulistyki brytyjskiego University College London (UCL).

– Wraz z przyrostem średniej długości życia człowieka w krajach rozwiniętych, upośledzenie i utrata widzenia dotykają coraz większej liczby osób. Na ten postępujący w skali globalnej problem zwracają uwagę takie organizacje jak Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) czy Międzynarodowa Agencja do Zapobiegania Ślepocie (IAPB) – mówi prof. Maciej Wojtkowski.

Widzenie to skomplikowany i wieloetapowy proces, o którym obecnie wiemy już znacznie więcej niż kiedyś, mimo to etiologia wielu chorób oczu, zwłaszcza dotyczących siatkówki, wciąż pozostaje zagadką. Aby przybliżyć się do jej rozwikłania, konieczne jest całościowe zrozumienie złożonych mechanizmów komórkowych odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie siatkówki oraz objaśnienie wpływu poszczególnych cząsteczek na występowanie zmian zwyrodnieniowych.

Międzynarodowe Centrum Badań Okulistycznych będzie miało zatem charakter multidyscyplinarny. Ośrodek będzie integrował badania z obszaru optyki stosowanej, nowych technologii, inżynierii, chemii, biofizyki, biologii i medycyny. Dofinansowanie w ramach programu MAB zostało przyznane na okres 5 lat.

JK

(Źródło: FNP)

Dyskusja (0 komentarzy)