Aktualności
Instytuty naukowe
25 Września
Źródło: pl.wikipedia.org
Opublikowano: 2019-09-25

Centrum Onkologii Narodowym Instytutem Badawczym

Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie zmieni nazwę na Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie i zostanie mu nadany status państwowego instytutu badawczego.

Informacja o projektowanych zmianach została zamieszczona w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów. Zakładany termin przyjęcia projektu przez rząd to trzeci kwartał 2019 roku.

W wyjaśnieniu tego projektu wskazuje się na coraz większą liczbę zachorowań na nowotwory i konieczność wprowadzania systemowych działań profilaktycznych, badań przesiewowych, optymalizacje procesu diagnostyczno-terapeutycznego oraz szkolenie kadr. Chodzi także o koordynację realizacji i monitorowania wdrożenia Narodowej Strategii Onkologicznej, prowadzenie Krajowego Rejestru Nowotworów, współpracę analityczną w zakresie wyceny świadczeń onkologicznych z Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Narodowym Funduszem Zdrowia i Ministerstwem Zdrowia oraz rozwijanie współpracy naukowej i międzynarodowej.

Te zadania winny być realizowane przez wiodący w tej dziedzinie ośrodek, a takim zdaje się być właśnie Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, zwany Centrum Onkologii. De facto obecnie jest on nie tylko placówką leczniczą, lecz instytutem badawczym prowadzącym badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie chorób nowotworowych oraz metod diagnostycznych. W istocie Instytut będzie działać jak dotąd, lecz pod nazwą Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy.

JK

(Źródło: PAP)

Dyskusja (0 komentarzy)