Aktualności
Instytuty naukowe
16 Września
Źródło: pl.wikipedia.org
Opublikowano: 2019-09-16

Czy z polskich lasów zniknie 75% drzew?

W mediach pojawiają się ostatnio katastroficzne wieści o tym, że drzewa w polskich lasach giną. – Nie grozi nam wylesienie, tylko wyparcie jednych gatunków przez inne, a w konsekwencji rewolucyjna zmiana ekosystemów – wyjaśnia dr hab. Andrzej M. Jagodziński, dyrektor Instytutu Dendrologii PAN.

Sosna zwyczajna, świerk pospolity, modrzew europejski i brzoza brodawkowata zajmują obecnie 75% powierzchni lasów w Polsce, ale właśnie te cztery gatunki są najbardziej wrażliwe na globalny wzrost temperatury i jego pośrednie następstwa.

– Postępujące zmiany klimatu sprawią, że wspomniane drzewa zaczną tracić swoje optimum klimatyczne w naszym regionie, a w konsekwencji znikać z polskich lasów. Wraz z nimi wymrą setki gatunków roślin, zwierząt i grzybów. To rewolucyjna zmiana dla ekosystemów i zatrważający scenariusz – tłumaczy dr Jagodziński.

Drzewostany złożone z gatunków wrażliwych na zmiany klimatu będą więc stopniowo zamierać, ale czy to oznacza, że zniknie blisko trzy czwarte lasów?

– Nie, jest to zbyt duże uproszczenie. Nie grozi nam wylesianie, tylko drastyczna zmiana szaty roślinnej. Przyroda, ale też leśnicy, będą wprowadzać do lasów gatunki lepiej dostosowane do zmieniających się warunków środowiskowych – prognozuje dr Jagodziński. – Zmieni nam się zdecydowanie szata leśna. W miejsce drzewostanów sosnowych czy świerkowych rosnących na żyznych siedliskach leśnicy już teraz wprowadzają np. dęby, buki, lipy i klony, czyli takie gatunki drzew, dla których te warunki są optymalne.

JK

(Źródło: ID PAN)

Dyskusja (0 komentarzy)