Aktualności
Instytuty naukowe
06 Października
Źródło: Instytut Dendrologii PAN
Opublikowano: 2022-10-06

DENDRON+LOGOS, czyli słowo o drzewie

W jaki sposób drzewa chronią się przed suszą? Czy dęby z siewu naturalnego radzą sobie lepiej od sadzonek dębów szkółkarskich z niedoborami wody w glebie? Dlaczego nasiona tracą swą żywotność? O tym między innymi opowiadają w serii filmów naukowcy z Instytutu Dendrologii PAN.

Naukowcy z Instytutu Dendrologii PAN od blisko 90 lat prowadzą badania, których celem jest poszerzenie wiedzy o biologii i ekologii roślin drzewiastych i tworzonych przez nie zbiorowiskach. Ich aktywność obejmuje dwie dyscypliny naukowe: nauki biologiczne i nauki leśne. Wyniki swoich prac publikują w czasopismach naukowych i książkach, prezentują je także na konferencjach krajowych i międzynarodowych.

Teraz w ramach działań popularyzatorskich nakręcili serię filmów pod wspólnym tytułem „DENDRON+LOGOS, czyli słowo o drzewie”, w których opowiadają o swoich badaniach. Ich zakres tematyczny jest bardzo szeroki. Naukowcy przybliżają złożoność niepozornie wyglądających nasion, wskazują które z nich są najtrwalsze i dlaczego, wyjaśniają jak stres wodny wpływa na układ korzeniowy drzew oraz jak praktyki szkółkarskie, takie jak przycinanie korzeni sadzonkom, wpływa na ich masę i żywotność.

W sumie zaplanowano 12 odcinków, z których trzy są już udostępnione:

 1. Akcja – reakcja. Białka tiolowe, metionina i prolina w nasionach
 2. Powrót do lasu, powrót do korzeni
 3. Lasy gospodarcze i rezerwaty – spojrzenie z punktu widzenia grzybów ektomykoryzowych.

Kolejne będą ukazywały się w kolejne poniedziałki na kanale YouTube Instytutu Dendrologii PAN:

 1. Co skrywa galas?
 2. Doświadczenia proweniencyjne w badaniach reakcji populacji drzew na zmiany klimatyczne
 3. Obcy są wśród nas!
 4. Ochrona zasobów genowych topoli czarnej
 5. Rośliny w czasie i przestrzeni. Wędrówki kasztanowca, jemioły i jeżyn
 6. Sukces odnowienia naturalnego. Czy wystarczy tylko zasiać ziarno?
 7. W cieniu drzew. Znaczenie roślin zielnych dla ekosystemów leśnych
 8. Zamrożone życie drzew
 9. Związek na odległość. Dwupienność u roślin.

W kilkunastominutowych filmach wystąpiło 28 badaczy z Instytutu Dendrologii PAN.

MK, źródło: PAN

Dyskusja (0 komentarzy)