Aktualności
Instytuty naukowe
18 Kwietnia
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2023-04-18

Dwa nowe laboratoria w MIBMiK

Procesy zachodzące w środowisku bakterii i mechanizmy molekularne leżące u podstaw przewlekłych procesów zapalnych będą przedmiotem badań prowadzonych w dwóch nowych laboratoriach Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie.

Obie pracownie uruchomiono z początkiem kwietnia. Laboratorium Biofizyki Pojedynczych Cząsteczek, kierowane przez dr Ewelinę Małecką-Grajek, realizuje badania pozwalające zrozumieć najważniejsze procesy zachodzące w środowisku bakterii, w szczególności: zależności i koordynacji w procesie celowania w RNA, degradacji i translacji u bakterii.

Choć większość gatunków bakterii jest nieszkodliwa i często przynosi korzyści, w organizmach żywych występują również takie, które mogą wywoływać choroby zakaźne – tłumaczą naukowcy, którzy będą pracować w labie.

W badaniach wykorzystają m.in. metodę mikroskopii TIRF z pojedynczą cząsteczką. Umożliwia ona wizualizację setek biomolekuł unieruchomionych na szkiełku mikroskopowym, dzięki czemu każda cząsteczka może być analizowana oddzielnie.

Z kolei w centrum zainteresowania naukowców w Laboratorium Genomiki Komórkowej są mechanizmy molekularne leżące u podstaw przewlekłych procesów zapalnych towarzyszących włóknieniu narządów, zespołowi metabolicznemu i chorobom autoimmunologicznym. Zespół dr Aleksandry Kołodziejczyk zbada także zależności między wątrobą a jelitem, ze szczególnym uwzględnieniem roli rezydującej tam mikrobioty. Identyfikowane będą również zmiany w składzie bakterii i w fizjologii jelita wpływające na komórki wątroby.

Te badania mogą przybliżyć nas do uzyskania odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób zdrowie wątroby przyczynia się do homeostazy w jelicie – wyjaśnia instytut.

Dwie nowe grupy badawcze dołączą do dwunastu już działających w MIBMiK, m.in. Laboratorium Biologii Komórki (prof. Marta Miączyńska), Laboratorium Bioinformatyki i Inżynierii Białka (prof. Janusz Bujnicki), Laboratorium Neurodegeneracji (prof. Jacek Kuźnicki), Laboratorium Struktury Białka (prof. Marcin Nowotny).

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie powstał na mocy międzynarodowej umowy między UNESCO a rządem RP. Swoją działalność naukową rozpoczął w 1999 roku. Wyjątkowość placówki i jej międzynarodowy charakter polega m.in. na funkcjonowaniu w oparciu o wzorce najlepszych ośrodków naukowych na świecie. Jednostka prowadzi podstawowe badania naukowe w dziedzinie medycyny molekularnej (mechanizmy nowotworzenia i starzenia, molekularne podstawy chorób neurodegeneracyjnych, odporności na antybiotyki, immunologii i naprawy genomu). Od lat może się pochwalić najwyższą kategorią naukową (A+).

W styczniu 2020 r. dołączył do EU-LIFE – przymierza 15 niezależnych europejskich centrów badawczych z 15 europejskich krajów. Działa ono na rzecz doskonałości w obszarze nauk przyrodniczych, przykładając szczególną wagę do jakości oraz rzetelności nauki, jednocześnie aktywnie uczestnicząc w kształtowaniu europejskiej polityki naukowej. Naukowcy zatrudnieni w instytucie od początku jego istnienia otrzymali ponad 300 grantów. Laureatem ostatniego rozdania ERC Advanced Grants został prof. Andrzej Dziembowski (Laboratorium Biologii RNA).

MK

Dyskusja (0 komentarzy)