Aktualności
Instytuty naukowe
13 Marca
Opublikowano: 2017-03-13

Dwustronna współpraca

Podpisana przez dr. inż. Andrzeja Muszyńskiego, dyrektora Przemysłowego Instytutu Motoryzacji (PIMOT) i prof. Tomasza Stańczyka, dziekana Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn Politechniki Świętokrzyskiej bilateralna umowa o współpracy zapewnić ma obu stronom nie tylko wymianę wiedzy i doświadczeń w zakresie techniki samochodowej, ale także realizację badań naukowych związanych z poprawą bezpieczeństwa w pojazdach samochodowych oraz współpracę dydaktyczną, dzięki której Instytut skieruje swoich specjalistów do prowadzenia na Wydziale Mechatroniki i Budowy Maszyn zajęć z techniki samochodowej.

PIMOT, jednostka nadzorowana przez Ministerstwo Rozwoju, przyjęła za cel swojego funkcjonowania zarówno prowadzenie prac naukowo-badawczych i rozwojowych w dziedzinie motoryzacji, jak i przystosowanie otrzymanych wyników do praktycznego wykorzystania. Parafowane porozumienie jest kolejnym etapem obustronnego współdziałania zainteresowanym nim partnerów. Poprzednie projekty zaowocowały realizacją wartego 1,6 mln złotych ogólnopolskiego przedsięwzięcia, które przyniosło efekt w postaci poprawy bezpieczeństwa obejmującego obszar transportu publicznego.

az

(źródło: tu.kielce.pl)

Dyskusja (0 komentarzy)