Aktualności
Instytuty naukowe
21 Września
Opublikowano: 2017-09-21

GIG czyste technologie węglowe

Główny Instytut Górnictwa rozpoczął realizację projektu o akronimie COALBYPRO pt. „Innowacyjne zarządzanie produktami węglowymi prowadzące do redukcji emisji CO2”. Projekt jest współfinansowany z Funduszu Badawczego Węgla i Stali.

Prowadzone w elektrowniach i elektrociepłowniach procesy przetwarzania paliw kopalnych na energię wiążą się z produkcją dużych ilości odpadów, ubocznych produktów spalania. Należące do nich popioły lotne są wykorzystywane m.in. w budownictwie – jako dodatki do betonów, w drogownictwie – do wzmocnienia gruntów słabych, czy w górnictwie – do podsadzek samozestalających. Alternatywnym sposobem przetwarzania popiołów lotnych może być synteza materiałów sorpcyjnych (zeolitów) i wykorzystanie ich do sekwestracji CO2. Wykorzystanie do wychwytywania dwutlenku węgla popiołu lotnego lub wytworzonego z niego zeolitu, stanowi jedną z istotnych metod czystych technologii węglowych.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną badanie laboratoryjne i przemysłowe w zakresie mineralnej sekwestracji CO2 w popiołach lotnych oraz w zeolitach z nich wytworzonych. Produkty po sekwestracji zostaną zbadane pod kątem możliwości ich dalszego zagospodarowania. Ogólnym celem projektu jest minimalizacja oddziaływania na środowisko procesu spalania węgli kamiennych.

W skład konsorcjum realizującego projekt wchodzą oprócz badaczy GIG naukowcy z instytutów i uczelni: Grecji, Polski, Niemiec i Republiki Czeskiej.

JK

(źródło: GIG)

Dyskusja (0 komentarzy)