Aktualności
Instytuty naukowe
29 Października
Opublikowano: 2018-10-29

Globalna debata o wyzwaniach mobilności

IRRB (International Railway Research Board), organizacja zrzeszająca instytucje zajmujące się badaniami i rozwojem kolei, działająca pod auspicjami UIC, której członkiem jest Instytut Kolejnictwa, zorganizowała Globalną debatę o wyzwaniach mobilności dla społeczeństwa przyszłości, która odbędzie się w dniach 15-16 listopada 2018 roku w Warszawie.

Celem debaty jest dyskusja dotycząca potrzeb transportu i idealnego systemu transportowego w perspektywie roku 2050, jak również roli, jaką będzie w niej pełnić kolej czy sterowany system transportu. Szczegółowe zagadnienia dotyczyć będą m.in.: nowych koncepcji systemu mobilności, zintegrowanego systemu transportu, technologicznych zagrożeń i możliwości.

Debatę rozpoczną wykłady Jean-Pierre’a Loubinoux – dyrektora Generalnego UIC, prof. Borysa Lapidusa – przewodniczącego IRRB (RŻD) oraz prof. Andrzeja Żurkowskiego, dyrektora IK i wiceprzewodniczącego IRRB.

Wnioski i dyskusje z debaty posłużą do opracowania zaktualizowanej wersji dokumentu pt. Global Vision for Railway Development.

JK

(Źródło: IK)

Dyskusja (0 komentarzy)