Aktualności
Instytuty naukowe
08 Marca
Opublikowano: 2018-03-08

IL zakończył projekt HYPROGEO

W końcu stycznia Instytut Lotnictwa pomyślnie ukończył zadania w ramach europejskiego projektu „Hybrydowy silnik rakietowy do transferu orbitalnego na LEO, MEO i GEO” (HYPROGEO), współfinansowanego przez Komisję Europejską w ramach programu Horyzont 2020. Celem projektu było opracowanie satelitarnego modułu napędowego opartego na rakietowym silniku hybrydowym, wykorzystującym 98% nadtlenek wodoru jako utleniacz. W ramach projektu opracowano i przetestowano laboratoryjny model silnika hybrydowego z obwodowym wtryskiem produktów katalitycznego rozkładu 98% H2O2. W projekcie testowano również nowy katalizator PX-1 (AIRBUS UK) do pracy z 98% nadtlenkiem wodoru.

Głównymi zadaniami Instytutu Lotnictwa, prowadzonymi w Zakładzie Technologii Kosmicznych, było zaprojektowanie i zbudowanie ciśnieniowego systemu zasilania oraz przeprowadzenie testów kwalifikacyjnych małego złoża katalitycznego wyposażonego w katalizator PX-1, przygotowanego i dostarczonego do Instytutu Lotnictwa przez Airbus UK. Wykonane zostały dwa testy, po 600 sekund każdy, z wykorzystaniem 98% nadtlenku wodoru. Uzyskane wyniki jednoznacznie potwierdziły wytrzymałość katalizatora PX-1 na szok termiczny oraz na długotrwałe testy z wysoko stężonym, 98% nadtlenkiem wodoru.

Głównym celem projektu HYPROGEO była budowa modułu napędowego bazującego na hybrydowym silniku rakietowym. Napęd hybrydowy nie jest nową technologią w technice rakietowej, ale zastosowanie go do transferu orbitalnego platform satelitarnych lub do napędu ostatnich stopni rakiet nośnych stanowi innowację. System taki jest interesującą alternatywą do transferu orbitalnego, obecnie wykonywanego za pomocą silników typu Liquid Apogee Motor, będącymi silnikami rakietowymi na ciekły, dwuskładnikowy materiał pędny, oraz przez rakietowe silniki elektryczne. Hybrydowy napęd może łączyć cechy obu tych systemów napędowych, tj. możliwość wielokrotnego uruchomienia oraz duży impuls w próżni, a także długi czas pracy przy małym ciągu. Ponadto zastosowanie hybrydy niesie ze sobą dodatkowe korzyści, jak ekologiczność napędu, jego prosta konstrukcja, szybszy transfer orbitalny i zredukowany koszt produkcji oraz działania. Wynikiem końcowym projektu jest demonstrator hybrydowego silnika rakietowego na poziomie TRL 5.

Konsorcjum projektu koordynowane było przez Airbus D&S i składało się z 12 partnerów z 7 krajów Europy (Belgia, Francja, Niemcy, Włochy, Norwegia, Polska i Wielka Brytania).

Jk

(źródło: IL)

Dyskusja (0 komentarzy)