Aktualności
Instytuty naukowe
15 Grudnia
Opublikowano: 2020-12-15

IMol dołącza do „rodziny” instytutów PAN

Prezes Polskiej Akademii Nauk prof. Jerzy Duszyński powołał nowy Międzynarodowy Instytut Mechanizmów i Maszyn Molekularnych PAN. Będą w nim prowadzone badania naukowe, prace badawczo-rozwojowe i szkolenia w zakresie nauk biologicznych, chemicznych, medycznych, biotechnologicznych, farmakologicznych i pokrewnych.

Instytut rozpoczął działalność 14 grudnia. Jego powstanie było możliwe dzięki porozumieniu Polskiej Akademii Nauk i Uniwersytetu Medycznego w Getyndze oraz umowie PAN z Uniwersytetem Warszawskim zawartej 30 września br. Międzynarodowy Instytut Mechanizmów i Maszyn Molekularnych PAN (IMol) będzie kontynuował projekt „Regenerative Mechanisms for Health” (ReMedy), który w 2017 roku otrzymał dofinansowanie w ramach programu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej „Międzynarodowe Agendy Badawcze”. Dotychczas był on realizowany na Uniwersytecie Warszawskim.

Rektor uczelni, prof. Alojzy Z. Nowak, 30 września podpisał z dyrektor ReMedy prof. Agnieszką Chacińską z Centrum Nowych Technologii UW aneks do umowy z agendą oraz FNP. Aneks umożliwił równoległą kontynuację prowadzenia badań i przygotowywanie się do zapoczątkowanego jeszcze w poprzedniej kadencji władz UW przejścia ReMedy do międzynarodowego instytutu w PAN, którego utworzenie stało się właśnie faktem. Na czele nowej jednostki stanęła prof. Agnieszka Chacińska.

Termin przejścia ReMedy do instytutu zależał m.in. od szybkości podjęcia decyzji przez Uniwersytet Medyczny w Getyndze (ośrodek partnerski w ramach ReMedy). W międzyczasie trwały prace nad cesją, czyli przekazaniem części aparatury i sprzętu, które są wykorzystywane przez ReMedy i zostały zakupione ze środków pozyskanych przez agendę. Uniwersytet Medyczny w Getyndze pełnić będzie rolę doradczą poprzez uczestnictwo w pracach Rady Naukowej Instytutu.

ReMedy zajmuje się prowadzeniem badań dotyczących mechanizmów regeneracyjnych. Celem jest całościowe zrozumienie funkcji komórek, a zwłaszcza poznanie mechanizmów reakcji komórek na zaburzenia spowodowane czynnikami chorobowymi, np. chorobami genetycznymi, wywołanymi przez czynniki środowiskowe czy wynikającymi ze starzenia. Zdobyta wiedza ma pomóc w opracowywaniu nowych terapii i leków pozwalających leczyć m.in. choroby neurodegeneracyjne, a także nowotwory. Na jego działanie i rozwój FNP przeznaczyła prawie 40 mln zł.

Instytut Mechanizmów i Maszyn Molekularnych dołącza do „rodziny” PAN liczącej 68 instytutów. Działają w ramach pięciu wydziałów PAN. To pierwszy nowy instytut powołany od czasu obowiązywania ustawy o PAN z 2010 roku.

MK, źródło: PAN

Dyskusja (0 komentarzy)
Tagi: