Aktualności
Instytuty naukowe
22 Listopada
Źródło: Twitter/IMol
Opublikowano: 2022-11-22

IMol PAN już w nowej siedzibie

Międzynarodowy Instytut Mechanizmów i Maszyn Molekularnych Polskiej Akademii Nauk przeprowadził się do nowej siedziby. Na blisko 1500 metrach kwadratowych swoje prace będzie kontynuowało siedem zespołów badawczych.

Międzynarodowy Instytut Mechanizmów i Maszyn Molekularnych (IMol) dołączył do „rodziny” PAN pod koniec 2020 roku. To pierwszy od ćwierćwiecza instytut badawczy poświęcony naukom biologicznym, który powstał w Polsce. Mieścił się dotąd w budynku przy ul. Bedřicha Smetany w Warszawie. W poniedziałek, 21 listopada, zakończyła się przeprowadzka instytutu do nowego lokum – Flanders Business Park przy ul. Flisa. W obiekcie o powierzchni blisko 1500 metrów kwadratowych znajduje się 17 sal laboratoryjnych i 25 pomieszczeń do przechowywania aparatury badawczej. Wydzielono także pokoje dla pracowników administracyjnych.

Z dumą informujemy o pełnej gotowości. Nasze nowe laboratorium przy ulicy Flisa 6 już tętni życiem. Badania trwają, a naukowcy wykorzystują otwartą przestrzeń placówki – zakomunikowano w mediach społecznościowych.

Międzynarodowy Instytut Mechanizmów i Maszyn Molekularnych powstał w grudniu 2020 r. na podstawie porozumienia z University Medical Center Göttingen. Jednostka, na czele której stoi prof. Agnieszka Chacińska, realizuje projekt „Regenerative Mechanisms for Health” (ReMedy), który w 2017 roku otrzymał dofinansowanie w ramach programu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej „Międzynarodowe Agendy Badawcze”. Prace zespołów naukowych skupiają się na adaptacji komórkowej na stres i analizie mechanizmów regeneracyjnych włączanych przez komórkę w odpowiedzi na czynniki stresowe. Siedem zespołów, których liderami są: prof. Agnieszka Chacińska, prof. Magda Konarska, dr Abdelhalim Azzi, dr Maciej Cieśla, dr Piotr Gerlach, dr Anna Marusiak, dr Karolina Szczepanowska, bada to zagadnienie pod kątem biologicznym, chemicznym, medycznym, biotechnologicznym, bioinformatycznym, biofizycznym i farmakologicznym, stosując różnorakie podejścia eksperymentalne.

Dwoje z liderów realizuje w IMol granty EMBO: dr Piotr Gerlach skupia się na mechanizmach infekcji RNA wirusów, zwłaszcza na bezpośrednich interakcjach, w jakie białka wirusowe wchodzą z białkami gospodarza wewnątrz komórki, zaś dr Karolina Szczepanowska zajmuje się przeprogramowaniem metabolicznym, leżącym u podstaw procesu nowotworzenia i pozwalającym na niepohamowane namnażanie się komórek rakowych.

MK

Prof. Agnieszka Chacińska: system nie jest gotowy na nowe podmioty

 

Dyskusja (0 komentarzy)