Aktualności
Instytuty naukowe
27 Września
Fot. Gabriela Kościuk
Opublikowano: 2021-09-27

Instytut Innowacji i Technologii PB ze statusem CBR

Instytut Innowacji i Technologii – spółka celowa Politechniki Białostockiej – uzyskał status Centrum Badawczo-Rozwojowego. Taki tytuł, nadawany przez ministra przedsiębiorczości i technologii, posiadają już 52 przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorstwa, które uzyskały status Centrum Badawczo-Rozwojowego stanowią wsparcie techniczne oraz naukowe dla określonych branż i specjalizacji, jak np. farmacja, medycyna, energetyka, produkcja maszyn górniczych czy sektor informatyczno-inżynierski. Wspólnym mianownikiem tych przedsiębiorstw jest działalność badawczo-rozwojowa. Dotąd lista krajowych CBR-ów obejmowała 52 pozycje. Kolejnym podmiotem, któremu przyznano ten status, jest Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej.

Znaleźliśmy się obok takich firm, jak Nokia Solutions and Networks, Astra Zeneca Pharma Poland czy CD Projekt. To jest osiągnięcie samo w sobie. Natomiast tu nie chodzi tylko o tytuł. Status centrum badawczo-rozwojowego jest uwieńczeniem naszej bieżącej działalności i dowodem na to, że możemy być prawdziwym rynkowym partnerem dla biznesu, a także swego rodzaju zewnętrznym laboratorium dla tych firm, które potrzebują u siebie prowadzić proces badawczy, a nie mają do tego własnych zasobów – mówi Tomasz Stypułkowski, prezes Zarządu Instytutu Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej sp. z o.o.

Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej został powołany w celu budowania trwałej współpracy pomiędzy nauką a biznesem. Jedynym właścicielem spółki jest Politechnika Białostocka. W ramach Instytutu działają Zakład Produkcji Doświadczalnej i Usług Technicznych, Biuro Transferu Technologii, a także Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości i Wybranych Nowych Technologii Politechniki Białostockiej.

Nadanie Instytutowi statusu Centrum Badawczo-Rozwojowego jest pewnego rodzaju pieczęcią uznania dla jego działalności. Oprócz wymiernych wartości, do których można zaliczyć pewne preferencje finansowe, jest to bardzo ważny sygnał dla wszystkich przedsiębiorców, którzy z Instytutem Innowacji i Technologii mają kontakty lub planują je nawiązać w przyszłości, mówiący o tym, że jakość świadczonych przez nas usług jest na bardzo dobrym, certyfikowanym poziomie – podkreśla dr hab. inż. Mirosław Świercz, prof. PB, prorektor ds. rozwoju Politechniki Białostockiej.

Warto zaznaczyć, że Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej jest jedyną spółką celową w Polsce, która spełniła kryteria, by ubiegać o status CBR. Podczas aplikacji należało przede wszystkim wykazać, że spółka generuje odpowiednio wysokie przychody z tytułu realizacji prac badawczych i rozwojowych.

Odwróciliśmy nieco model współpracy nauki i biznesu. Obok modelu „push”, czyli wypychania innowacji z uczelni do przemysłu, zastosowaliśmy model „pull”, czyli wyszliśmy do biznesu i zapytaliśmy, jakie są jego realne potrzeby. Liczba prac badawczych, które zrealizowaliśmy oraz ich łączna wartość – blisko 2 mln zł – to pochodna tego, że zdecydowaliśmy się wyjść do przedsiębiorstw i pokazać im potencjał uczelniany w kontekście rozwiązywania ich realnych problemów – wyjaśnia Adam Gardocki, specjalista ds. projektów komercyjnych w Instytucie Innowacji i Technologii PB.

Prorektor ds. rozwoju uczelni dodaje, że Instytut zapracował sobie na status Centrum Badawczo-Rozwojowego, podejmując się prac nietypowych i trudnych, takich, którym nie mogły sprostać inne jednostki.

Wymagało to zaawansowanego wkładu intelektualnego, czasami niestandardowego podejścia do tematu. To duży krok w kierunku pozytywnego postrzegania naszej uczelni jako lidera w zakresie kontaktów z przemysłem oraz dowód na to, że mamy zaawansowane możliwości organizacyjne we wspieraniu transferu technologii do otoczenia gospodarczego – zaznacza dr hab. inż. Mirosław Świercz, prof. PB.

Tytuł Centrum Badawczo-Rozwojowego umożliwia m.in. występowanie w konsorcjach w projektach finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, a także w charakterze wykonawcy w projektach finansowanych np. przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz regionalnych programach operacyjnych.

źródło: PB

 

Dyskusja (0 komentarzy)