Aktualności
Opublikowano: 2019-02-01

Instytut Łączności przyjęty do IALA

1 stycznia 2019 r. Instytut Łączności został członkiem stowarzyszonym IALA, największej międzynarodowej organizacji zajmującej się morskim oznakowaniem nawigacyjnym.

Stowarzyszenie IALA (International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities) istnieje od 1957 r. i skupia narodowe instytucje odpowiedzialne za oznakowanie nawigacyjne dla żeglugi morskiej. Członkami IALA są także inne organizacje zajmujące się tą tematyką, m.in. porty, jednostki badawcze i producenci sprzętu. Misją stowarzyszenia jest tworzenie warunków do bezpiecznej, wydajnej i przyjaznej dla środowiska żeglugi morskiej poprzez ulepszanie i ujednolicanie oznakowania nawigacyjnego. Organizacja zajmuje się opracowaniem i publikacją norm, rekomendacji i wytycznych dotyczących bezpieczeństwa ruchu statków.

Członkostwo w IALA umożliwi Instytutowi Łączności wymianę wiedzy i doświadczeń z ekspertami z całego świata i udział w pracach nad rozwojem systemów oznakowania nawigacyjnego, pozwoli też wpływać na tworzenie i aktualizację standardów dotyczących łączności radiowej i nawigacji, a także nawiązywać kontakty z producentami sprzętu.

W Instytucie Łączności prace związane z szeroko rozumianą radiokomunikacją morską prowadzi Zakład Systemów i Sieci Bezprzewodowych w Gdańsku, który uczestniczył w kilku znaczących projektach badawczych z tej dziedziny, m.in: EfficienSea, netB@ltic, SAT-AIS-PL, EfficienSea 2.0, R-Mode Baltic.

JK

(Źródło: IŁ)

Dyskusja (0 komentarzy)