Aktualności
Instytuty naukowe
12 Maja
Opublikowano: 2021-05-12

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG członkiem wspierającym PSSI

Należący do Sieci Badawczej Łukasiewicz Instytut Technik Innowacyjnych EMAG został nowym członkiem wspierającym Polskiego Stowarzyszenia Sztucznej Inteligencji.

Stowarzyszenie PSSI działa od 2010 roku. Ma na celu promowanie i wspieranie działalności naukowej, dydaktycznej oraz kulturalnej w zakresie popularyzacji, rozwoju i stosowania teorii, metod i narzędzi sztucznej inteligencji oraz innych dziedzin nauk informatycznych, a także upowszechnianie w społeczeństwie ich osiągnięć. Do członków wspierających PSSI dołączył właśnie Instytut Technik Innowacyjnych EMAG.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG specjalizuje się w informatyce stosowanej, informatyce technicznej oraz technologiach informacyjnych. Jego historia sięga początków lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku. W 1957 roku z połączenia Centralnego Biura Konstrukcji Maszyn Górniczych z Instytutem Mechanizacji Górnictwa powstał Instytut Doświadczalno-Konstrukcyjny Przemysłu Węglowego, który wkrótce zmienił nazwę na Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu Węglowego. W 1975 roku, w wyniku zmian w strukturze ZKMPW, powołano Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Systemów Mechanizacji Elektrotechniki i Automatyki Górniczej SMEAG. We wrześniu 2009 r. jednostka zmieniła nazwę na Instytut Technik Innowacyjnych EMAG.

Instytut zajmuje się m.in. cyberbezpieczeństwem, sztuczną inteligencją (AI/ML), analizą danych (systemami wspomagania decyzji), IoT (Przemysł 4.0, Smart Cities), cyfrowymi usługami publicznymi oraz badaniami laboratoryjnymi. Jednostka realizuje zadania mające wpływ na informatyzację i bezpieczeństwo informatyczne kraju. Uczestniczy m.in. w tworzeniu Krajowego schematu oceny i certyfikacji bezpieczeństwa oraz prywatności produktów i systemów IT zgodnego z Common Criteria. Współrealizuje także projekt przewidujący uruchomienie Centrum Bezpieczeństwa Cybernetycznego. W obszarze AI/ML instytut realizuje szereg prac i projektów B&R związanych z zagadnieniami: personalizacji leczenia, analizy danych klinicznych i genetycznych, zastosowaniami AI/ML w cyberbezpieczeństwie, diagnostyki maszyn i urządzeń, tworzeniem platform analitycznych do przetwarzania danych wrażliwych. Przykładami kluczowych projektów z obszaru AI/ML realizowanych w Instytucie są:

  • Zintegrowana Platforma Analityczna;
  • szkieletowy system automatycznego tłumaczenia na Polski Język Migowy wykorzystujący mechanizm wirtualnej postaci ludzkiej;
  • budowa narzędzia dedykowanego dla ochrony użytkowników, systemów i urządzeń internetu rzeczy, w oparciu o uczenie maszynowe i analizę behawioralną;
  • Childhood ALL in Poland (CALL-POL) – krajowa harmonizacja diagnostyki i leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci.

Pracownicy Instytutu mają na koncie ponad 60 patentów. Blisko 2 tys. nowych technologii i innowacyjnych produktów ich autorstwa znalazło zastosowanie w przemyśle. Naukowcy EMAG opublikowali ponad 20 monografii i blisko 2 tys. artykułów. Brali udział w 150 projektach międzynarodowych i krajowych, z których większość ukierunkowana była na zastosowania praktyczne.

MK

 

Dyskusja (0 komentarzy)