Aktualności
Instytuty naukowe
23 Sierpnia
Opublikowano: 2019-08-23

IOŚ-PIB tworzy bazę informacji o urządzeniach grzewczych

31 lipca 2019 r. pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Instytutem Ochrony Środowiska – Państwowym Instytutem Badawczym podpisano umowę, która dotyczy opracowania bazy informacji na temat urządzeń grzewczych, na które będzie można uzyskać dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze.

Projekt będzie finansowany poprzez program priorytetowy NFOŚiGW. IOŚ-PIB stworzy bazę danych urządzeń grzewczych na paliwa stałe, ciekłe i gazowe, a także – co jest szczególnie ważne – urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii, na zakup i montaż których będzie można uzyskać wsparcie w ramach programu Czyste Powietrze. Uporządkowane i na bieżąco aktualizowane dane będą dostępne bezpłatnie dla wszystkich zainteresowanych na terenie całego kraju. Dzięki tej bazie wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz samorządy uczestniczące w programie nie będą musiały tworzyć oddzielnych zestawień. Dostępność bazy urządzeń ułatwi składanie i rozpatrywanie wniosków, a także pomoże w podejmowaniu świadomych decyzji zakupowych przez wnioskodawców, ponieważ umożliwi szybkie porównanie parametrów energetyczno-emisyjnych urządzeń planowanych do zakupu.

Projekt będzie realizowany do końca 2021 roku.

JK

(Źródło: IOŚ-PIB)

Dyskusja (0 komentarzy)