Aktualności
Instytuty naukowe
26 Lipca
Fot. Agnieszka Fiejka
Opublikowano: 2019-07-26

Kariera naukowa zaczyna się już w liceum

Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego objął patronatem klasę psychologiczną z maturą międzynarodową w Kolegium Europejskim w Krakowie. Uczniowie uzyskają dostęp do instytutowych laboratoriów oraz opiekę merytoryczną naukowców. 

Porozumienie w tej sprawie podpisali prof. dr hab. Małgorzata Kossowska, prodziekan Wydziału Filozoficznego UJ; dr hab. Przemysław Bąbel, prof. UJ, zastępca dyrektora Instytutu Psychologii UJ oraz Krzysztof Felpel, prezes Zarządu Centrum Edukacji Międzynarodowej, które prowadzi Kolegium Europejskie w Krakowie.

– Żyjemy w momencie gwałtownych przemian społecznych i technologicznych. Dlatego tak ważne jest, aby myśleć kreatywnie, krytycznie i nieszablonowo. A do tego najlepiej przygotowują trudne i wymagające studia takie, jak te, które prowadzimy na Wydziale Filozoficznym — mówiła podczas spotkania prof. Kossowska.

– Im wcześniej przygotujemy młodych ludzi do samodzielnej pracy naukowej, tym szybciej mogą rozpocząć własne badania. Najlepsi, dzięki programowi Diamentowy Grant, mogą uzyskać doktorat przed uzyskaniem magisterium. Nasi studenci otrzymali już pięć takich grantów. Wierzymy, że dzięki współpracy z najlepszymi liceami, będzie ich więcej — dodał prof. Bąbel.

Porozumienie patronackie to ważne wydarzenie także dla Kolegium Europejskiego – najstarszego w południowej Polsce liceum z międzynarodową maturą.

– Naszym uczniom, pochodzącym z ponad 28 krajów, stawiamy wysokie wymagania. Uczymy ich krytycznego myślenia, kreatywności, poczucia świadomości międzynarodowej oraz odpowiedzialności i chęci zdobywania wiedzy. Objęcie patronatem przez Uniwersytet Jagielloński naszych klas psychologicznych to dla nas wyróżnienie oraz umożliwi bezpośredni kontakt młodych ludzi ze środowiskiem akademickim. Wpłynie na dalsze podnoszenie poziomu kształcenia, pozwoli na włączenie uczniów w badania naukowe przy asyście znakomitych metodyków i specjalistów oraz dostęp do profesjonalnych laboratoriów. Nauka między innymi psychologii jako przedmiotu maturalnego w języku angielskim już na etapie liceum oraz wykorzystanie zdobytej wiedzy we współpracy ze środowiskiem naukowym, daje dużo większe możliwości naszym absolwentom – zaznaczył Krzysztof Felpel, prezes Zarządu CEM, dodając, że filozofią Kolegium Europejskiego jest uczenie młodzieży wiary w to co niemożliwe, przełamywanie barier i poszukiwanie prawdy.

Kolegium Europejskie jest drugim, po II Zespole Szkół Ogólnokształcących w Tarnowie, z którym Instytut Psychologii UJ podpisał porozumienie patronackie. Naukowcy z Ingardena 6 prowadzą badania na najwyższym światowym poziomie i specjalizują się w badaniach eksperymentalnych. Zespół liczy ponad 50 badaczy i badaczek, realizujących ponad 60 grantów o łącznej wartości 55 mln zł. Pracownicy Instytutu publikują przede wszystkim w języku angielskim, w tym ponad 60 publikacji rocznie w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej .

MK

 

Dyskusja (0 komentarzy)