Aktualności
Instytuty naukowe
24 Lutego
Opublikowano: 2017-02-24

Kolejny projekt w ramach sieci EEN

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego rozpoczął realizację kolejnego etapu działań – lata 2017-2020 – w zakresie wsparcia międzynarodowego transferu technologii oraz promocji innowacyjności na terenie województwa mazowieckiego w ramach sieci EEN. Enterprise Europe Network Central Poland jest częścią europejskiej sieci Enterprise Europe Network wspierającej innowacyjność przedsiębiorstw i międzynarodową współpracę technologiczną.

EEN to sieć informacyjno-doradcza Komisji Europejskiej powstała w 2008 r. z połączenia sieci Euro Info Centre i Innovation Relay Centres. W Polsce ośrodki sieci skupione są w czterech konsorcjach obejmujących swych zasięgiem terytorium całego kraju.  IMBiGS, jako dotychczasowy koordynator IRC Central Poland, należy do konsorcjum Enterprise Europe Network Central Poland (EEN – CP) wraz z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości i DELab UW w Warszawie,  Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A., Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi i Stowarzyszeniem „Wolna Przedsiębiorczość” w Gdańsku.

W ramach projektu  Zakład Europejskiego Obszaru Badawczego oraz Współpracy Międzynarodowej IMBiGS oferuje profesjonalną pomoc firmom i instytucjom, które szukają za granicą odbiorców dla swoich technologii i know-how lub poszukują innowacyjnych rozwiązań niedostępnych na lokalnych rynkach. Klienci EEN znajdują partnerów do współpracy technicznej, umów licencyjnych, umów joint-venture, umów produkcyjnych, współpracy techniczno-handlowej lub wspólnych dalszych badań. Dzięki umiędzynarodowieniu sieci pracownicy IMBiGS mają kontakt ze wszystkimi ośrodkami EEN na całym świecie. W dotychczasowej działalności IMBiGS, jako partner sieci EEN, doprowadził do podpisania ponad pięćdziesięciu umów o międzynarodowym transferze technologii.

Jk

(źródło: IMBiGS)

Dyskusja (0 komentarzy)