Aktualności
Instytuty naukowe
08 Listopada
Fot. B. Kozak
Opublikowano: 2018-11-08

Komisja Emigrantologii Słowian od teraz w Olsztynie

Komisja Emigrantologii Słowian Międzynarodowego Komitetu Slawistów przenosi swoją siedzibę z Opola do Olsztyna, na tamtejszy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. To efekt coraz większego znaczenia uczelni w badaniach nad emigracją Słowian.

Ulokowanie siedziby Komisji w Olsztynie sytuuje Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej wśród najważniejszych centrów badań emigrantologicznych w Polsce. Funkcję sekretarza powierzono dr hab. Iwonie Annie Ndiaye, prof. UWM. Decyzje zapadły podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Instytut w cyklu Luminarze Rosyjskiej Emigracji. Uwarunkowana była rosnącą pozycją jednostki w sferze badawczej. Interdyscyplinarne badania nad dziejami i kulturą emigracji rosyjskiej prowadzone są w Zakładzie Literatur Wschodniosłowiańskich od ponad 25 lat. Obecnie realizowany jest tam temat statutowy Studia emigrantologiczne. Interpretacja – recepcja – przekład (kierownik: I.A. Ndiaye).  Wydawana jest też seria „Luminarze Rosyjskiej Emigracji” (red. I.A. Ndiaye, G. Ojcewicz). Wyniki badań naukowych z zakresu emigrantologii prezentowane są także na łamach czasopisma „Acta Polono-Ruthenica” (Lista B, 13 pkt).

W posiedzeniu Komisji Emigrantologii Słowian udział wzięli wybitni slawiści polscy i zagraniczni: prof. zw. dr. hab. Lucjan Suchanek (przewodniczący), prof. dr. hab. Franciszek Apanowicz, dr. hab. Michał Głuszkowski, prof. dr. hab. Bronisław Kodzis, prof. zw. dr hab. Joanna Mianowska, dr hab. Iwona Anna Ndiaye, prof. UWM, dr. hab. Grzegorz Ojcewicz, prof. UWM, prof. Lola Zwoniariowa.

Źródło: UWM

Dyskusja (0 komentarzy)