Aktualności
Instytuty naukowe
04 Maja
Opublikowano: 2021-05-04

Kształcenie doktorantów w instytutach PAN

Krajowa Reprezentacja Doktorantów przygotowała ankietę skierowaną do uczestników studiów doktoranckich oraz osób kształcących się w Szkołach Doktorskich w instytutach Polskiej Akademii Nauk. Służy ona poznaniu ich opinii na temat warunków realizowania w tych jednostkach projektów doktorskich. Czas na wypełnienie – do 21 maja.

Ankietę opracował zespół Pełnomocnika Krajowej Reprezentacji Doktorantów ds. Polskiej Akademii Nauk. Składa się z blisko 50 pytań, z których część ma charakter otwarty. Podzielono ją na kilka części, które dotyczą różnych aspektów studiów doktoranckich, m.in. realizowanych grantów i stypendiów, dotychczasowych doświadczeń podczas trwania doktoratu, atmosfery w zespole, relacji z mentorami, finansów, warunków pracy czy planów związanych z kontynuowaniem kariery naukowej.

Ankieta jest w pełni anonimowa. Jej wypełnienie nie zajmie więcej niż kwadrans. Jak zapewniają organizatorzy, wyniki ankiety pomogą podnieść jakość studiów doktoranckich we wszystkich instytutach PAN. W celu zapewnienia pełnego dostępu dla wszystkich doktorantów, jak i poprawności metodologicznej, formularz przygotowano w języku angielskim. Ankieta będzie aktywna do 21 maja. Wyniki zostaną przedstawione prezesowi Polskiej Akademii Nauk oraz ministrowi edukacji i nauki. Link do ankiety: https://forms.gle/y1Ni7oUDYH4XYg3M9.

Według danych na koniec 2019 roku w instytutach PAN kształciło się 1873 doktorantów, z czego w szkołach doktorskich – nieco ponad 200 doktorantów. Cudzoziemcy stanowią 16% doktorantów. W prowadzenie studiów doktoranckich są zaangażowane 44 instytuty PAN. W 2019 r. podjęło działalność dziewiętnaście szkół doktorskich, prowadzonych lub współprowadzonych przez 57 instytutów PAN. Szkoły są prowadzone przez instytuty PAN oraz wspólnie z uczelniami i instytutami badawczymi. Najszersze grono instytutów PAN tworzących szkołę liczy 9 jednostek PAN.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)