Aktualności
Instytuty naukowe
08 Lutego
Opublikowano: 2018-02-08

Kwalifikacje innowacyjne i społecznie potrzebne w ZSK

Instytut Badań Edukacyjnych na podstawie umowy podpisanej z MNiSW realizuje projekt dotyczący Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK2). Projekt skupi się na włączaniu kwalifikacji innowacyjnych i potrzebnych społecznie do ZSK oraz ograniczeniu barier w jego rozwoju przez wspieranie interesariuszy systemu na poziomie krajowym i regionalnym.

Działania zaplanowane w nowym projekcie mają na celu m.in. wspieranie instytucji włączających się w system kwalifikacji na poziomie regionalnym, aby do ZSK dołączać kwalifikacje ważne dla regionów – pomóc ma w tym utworzenie 16 regionalnych doradców ZSK. Ponadto wspierane będą działania prowadzone przez ministrów w celu znaczącego przyspieszenia procesu włączania kwalifikacji spoza systemów oświaty i szkolnictwa wyższego oraz rozwój kwalifikacji innowacyjnych w sektorze motoryzacyjnym oraz produkcji przemysłowej.

Projekt ma trwać do końca 2019 roku.

JK

(źródło: IBE)

Dyskusja (0 komentarzy)