Aktualności
Instytuty naukowe
09 Stycznia
Opublikowano: 2017-01-09

Logo HR Excellence in Research dla NIGRiR

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie dołączył do elitarnego grona jednostek badawczych mogących pochwalić się „Logo HT Excellence in Research”. Znak ten przyznawany jest przez Komisję Europejską tym instytucjom, które wdrażają zasady „Europejskiej Karty Naukowca” oraz „Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych” i tworzą przyjazne środowisko pracy i rozwoju. Odznaczeni tym logotypem są zobowiązani także do zachowania przejrzystych procesów rekrutacji pracowników naukowych i zapewnienia sprzyjających im warunków pracy oraz rozwoju karier naukowych.

Logo przyznawane jest jednym w ramach strategii Human Resources Strategy for Researchers Komisji Europejskiej, nakierowanej na zwiększanie atrakcyjności warunków pracy naukowców w Unii Europejskiej i ma przyczynić się do zwiększania liczby pracowników naukowych na Starym Kontynencie. Komisja Europejska wspiera także instytucje wdrażające zasady europejskiej Karty i Kodeksu, organizując spotkania i dyskusje z udziałem zaangażowanych podmiotów. Ponadto promuje takie ośrodki wśród międzynarodowych organizacji i naukowców jako centra zapewniające ludziom nauki najlepsze warunki pracy i rozwoju.

Znak HR Excellence in Research nie jest przyznawany na zawsze. Instytucje odznaczone tym tytułem co dwa lata podlegają kontroli Komisji Europejskiej, która ma za zadanie stwierdzić, czy dotychczasowa działalność jednostki pozostaje na tym samym wysokim poziomie.

– Odznaczenie jest efektem naszych obecnych działań, ale i mobilizuje wszystkich nas, naukowców, dyrekcję instytutu, do stałej optymalizacji, w tym do tworzenia dobrych warunków pracy naszym badaczom, wspierania ich przy pozyskiwaniu nowych projektów, nowych partnerów naukowych, dbania i mobilizowania do rozwoju karier – komentuje profesor Iwona Sudoł-Szopińska, dyrektor ds. naukowych Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie i dodaje: – W efekcie wszystkie te działania zdążają przecież do jednego celu – poprawy naszej pozycji naukowej w Polce i na świecie.

Kacper Krysztofik

Dyskusja (0 komentarzy)