Aktualności
Instytuty naukowe
30 Stycznia
Opublikowano: 2020-01-30

Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa w programie IMOTHEP

20 stycznia 2020 r. w Brukseli Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa, wraz ze swoimi partnerami w dziedzinie badań lotniczych, zainicjował projekt IMOTHEP, ambitną inicjatywę badawczą w zakresie hybrydowego napędu elektrycznego.

„IMOTHEP – Badanie i rozwój technologii hybrydowego napędu elektrycznego” to czteroletni program w zakresie badań i innowacji, który otrzymał od Komisji Europejskiej dotację w wysokości 10,4 mln euro w ramach programu ramowego Horyzont 2020. Projekt będzie realizowany przez konsorcjum trzydziestu trzech kluczowych podmiotów badawczych i przemysłu lotniczego pod kierunkiem francuskiego instytutu badawczego ONERA.

Konieczne są nowe rozwiązania, znacznie wykraczające poza obecnie stosowane technologie lotnicze. Zadaniem projektu IMOTHEP jest zbadanie technologii dla hybrydowych samolotów elektrycznych w ścisłym związku z zaawansowanym projektowaniem konfiguracji samolotów i innowacyjnymi architekturami napędowymi wykorzystującymi synergię między napędem a kadłubem samolotu. Ostatecznym celem projektu jest ocena potencjału hybrydowego napędu elektrycznego w celu zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych spowodowanych przez lotnictwo komercyjne i opracowanie mapy technologicznej dalszego rozwoju.

Konsorcjum IMOTHEP skupia głównych europejskich producentów samolotów (Airbus i Leonardo), wiodących producentów silników (Safran, GE Avio, MTU, ITP i GKN), europejskie organizacje badawcze w dziedzinie lotnictwa, stowarzyszenia, uczelnie. Otrzymało wsparcie również od strony EASA. Ponadto IMOTHEP rozwija międzynarodową współpracę z Rosją oraz z Kanadą.

JK

(Źródło: IL)

Dyskusja (0 komentarzy)