Aktualności
Instytuty naukowe
14 Maja
Opublikowano: 2020-05-14

Łukasiewicz na rzecz ochrony klimatu i gospodarki niskoemisyjnej

Sieć Badawcza Łukasiewicz została partnerem Knowledge and Innovation Community – Climate, jednej ze wspólnot Europejskiego Instytutu Technologii i Innowacji, działającej na rzecz wsparcia innowacyjności w ochronie środowiska.

Climate – KIC to jedno z  najstarszych i  największych partnerstw publiczno-prywatnych działających na rzecz ochrony klimatu i gospodarki niskoemisyjnej w Unii Europejskiej. Inicjuje i wspiera inicjatywy w czterech priorytetowych obszarach: transformacji miejskiej, zrównoważonym systemie produkcji, zrównoważonym wykorzystaniu zasobów Ziemi oraz miernikach finansowych. Udział w partnerstwie oznacza dla Łukasiewicza wzrost zaangażowania w programy badawcze odpowiadające na wyzwania środowiskowe i większy wpływ na przyszły kształt polityki klimatycznej Europy.

– Przystąpienie Łukasiewicza do Climate – KIC wpisuje się w realizację naszej strategii w obszarze zrównoważonej gospodarki i energii, dając niepowtarzalną możliwość realizacji projektów badawczo-naukowych i edukacyjnych w konsorcjach z wiodącymi ośrodkami naukowymi, start-upami i przedsiębiorstwami przemysłowymi w Europie. Efektem współpracy będzie wzmacnianie potencjału badawczego Łukasiewicza w zakresie  technologii prośrodowiskowych, z którego będą mogli skorzystać nasi partnerzy biznesowi – podkreśla Piotr Dardziński, prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Instytuty Łukasiewicza z powodzeniem realizują już projekty wpisujące się w założenia strategii zrównoważonego rozwoju, w tym ideę gospodarki obiegu zamkniętego. Działania koncentrują się m.in. na technologiach oczyszczania i zastosowania materiałów wtórnych, termoizolacji w budownictwie, niskoemisyjnych napędach lotniczych i kolejowych czy biodegradowalnych materiałach – jak wyroby przędzalnicze, opakowania, produkty codziennego użytku. Budżet projektów realizowanych w Łukasiewiczu w obszarze badawczym „zrównoważona gospodarka i energia” przekracza obecnie 600 mln zł.

Finansowanie projektów prowadzonych przez członków Climate – KIC odbywa się w ramach programu Horyzont Europa, zaś projekty są realizowane przez konsorcja międzynarodowe. Członkostwo we wspólnocie daje również możliwość udziału w wielu konkursach edukacyjnych dla studentów, doktorantów i pracowników naukowych, programach rozwoju start-upów, a także programach wspierających tworzenie i komercjalizację innowacyjnych rozwiązań.

Wraz z Łukasiewiczem do wspólnoty Climate – KIC przystąpił Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji z Radomia, który wraz z partnerami rozwijać będzie w 2020 roku projekt „Futures Literacy across the Deep-FLxDeep”. Jednym z jego założeń jest wsparcie metodyczne dla Rybnika w stworzeniu wizji rozwoju regionu przy założeniu różnych scenariuszy przyszłości, w tym w szczególności scenariusza zakładającego rozwój w oparciu o inny model gospodarczy niż ten bazujący na węglu.

Climate – KIC to kolejna po Business & Science Poland oraz EARTO międzynarodowa organizacja umożliwiająca współpracę Instytutów Łukasiewicza z europejskimi i światowymi liderami. Do członków wspólnoty należy ponad 300 organizacji, w tym uczelnie, sieci badawcze i biznes reprezentowany przez takie firmy jak Danone, SUEZ, IKEA czy KLM. Partnerami Climate – KIC jest obecnie 14 polskich podmiotów, w tym Uniwersytet Warszawski, Instytut Nauk Geologicznych PAN.

źródło: Łukasiewicz

Dyskusja (0 komentarzy)