Aktualności
Instytuty naukowe
09 Października
Źródło: MŚ
Opublikowano: 2019-10-09

Mateusz Damrat dyrektorem Państwowego Instytutu Geologicznego

Mateusz Damrat, od 2014 roku zatrudniony w Państwowym Instytucie Geologicznym – Państwowym Instytucie Badawczym, został dyrektorem tej placówki. Akt powołania otrzymał z rąk ministra środowiska Henryka Kowalczyka.

Mateusz Damrat ukończył studia magisterskie w Instytucie Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tytuł inżyniera  górnictwa i geologii uzyskał na Wydziale Geologii Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo Hutniczej, a stopień doktora nauk o Ziemi w zakresie geologii na Uniwersytecie Jagiellońskim przy współpracy z Instytutem Oceanologii PAN w Sopocie. W latach 2011–2014 uczestniczył w projektach finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki oraz Academy of Finland.

Od 2014 roku jest zatrudniony w Państwowym Instytucie Geologicznym – Państwowym Instytucie Badawczym. W Oddziale Geologii Morza w Gdańsku realizował liczne zadania Państwowej Służby Geologicznej oraz kierował projektami naukowymi i komercyjnymi. W 2016 roku był laureatem Stypendium im. Krzysztofa Beresa Polskiego Towarzystwa Geologicznego. Z ramienia PIG-PIB uczestniczył w realizacji geologicznej części projektu EMODnet, sesji sprawozdawczej The Marine Geology Expert Group (MGEG) przy EuroGeoSurveys oraz w pracach grupy roboczej WGEXT przy Międzynarodowej Radzie Badań Morza (ICES). Jest też wieloletnim członkiem Polskiego Towarzystwa Geologicznego.

Minister środowiska powołał również dwóch zastępców dyrektora PIG-PIB. Nominacje otrzymali: Piotr Szrek (na stanowisko zastępcy dyrektora ds. badań i rozwoju) i Zofia Zaruska (na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw administracyjno-ekonomicznych).

Państwowy Instytut Geologiczny to państwowa jednostka badawczo-rozwojowa pod nadzorem Ministerstwa Środowiska. PIG prowadzi badania budowy geologicznej kraju, których celem jest praktyczne wykorzystanie zgromadzonej wiedzy w gospodarce narodowej i ochronie środowiska, wypełnia również zadania państwowej służby geologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej, zapewnia bezpieczeństwo państwa w zakresie gospodarki zasobami surowców mineralnych i wód podziemnych, monitoruje stan środowiska geologicznego i ostrzega o zagrożeniach naturalnych.

źródło: MŚ

Dyskusja (0 komentarzy)