Aktualności
Instytuty naukowe
21 Września
Prof. Zbigniew Kundzewicz Źródło: www.zsl.ibles.pl/
Opublikowano: 2017-09-21

Medal Dooge’a dla Profesora Zbigniewa Kundzewicza

Profesor Zbigniew Kundzewicz, kierownik Zakładu Klimatu i Zasobów Ziemi Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, otrzymał Medal Dooge’a, Międzynarodową Nagrodę Hydrologicznej IAHS/UNESCO/WMO za rok 2017.

To najwyższe na świecie wyróżnienie w dziedzinie nauk hydrologicznych, przyznawane corocznie jednej osobie decyzją Kapituły Międzynarodowej Nagrody Hydrologicznej IAHS/UNESCO/WMO. Medal Dooge’a nagradza fundamentalny wkład do hydrologii. W laudacji uzasadniającej przyznanie tego wyróżnienia napisano m.in.: „za wybitny wkład do poprawy zrozumienia zdarzeń powodziowych oraz wpływu klimatu na zasoby wodne, a także za przywództwo w międzynarodowej wspólnocie hydrologów”.

Prof. Kundzewicz brał udział w wielu międzynarodowych projektach dotyczących kształtowania środowiska, zjawisk ekstremalnych, hydrologii, klimatologii i zrównoważonego rozwoju. Był stypendystą Humboldta (1978-1980) na Uniwersytecie w Karlsruhe (Niemcy), pracownikiem naukowym w Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO) w Genewie (1993–1996). Od 2001 jest związany z Poczdamskim Instytutem Badań nad Skutkami Klimatu (PIK). W latach 2007-11 był członkiem grupy doradzającej Komisji Europejskiej w sprawie 7. Programu Ramowego w dziedzinie badań dotyczących środowiska. Był członkiem komitetów PAN: Gospodarki Wodnej, Zmian Globalnych; Komitetu ds. Międzynarodowej Unii Geodezji i Geofizyki (IUGG), a także przewodniczącym komitetów PAN – Badań nad Zagrożeniami oraz Badań nad Zagrożeniami Związanymi z Wodą. Był przewodniczącym Rady Naukowej Międzynarodowego Centrum Ekohydrologii PAN i UNESCO. Opublikował 405 prac naukowych. Jego publikacje ujęte w bazie Według Web of Science zebrały 2580 cytowań.

Prof. James Dooge (1922-2010), którego upamiętnia medal, był członkiem zagranicznym PAN, wielokrotnie odwiedzał Polskę, współpracował z polskimi naukowcami i to jemu w dużej mierze Polska zawdzięcza rozwój nauk hydrologicznych. Prof. Kundzewicz opublikował z prof. Dooge’em kilka wspólnych prac w latach 80.

Nagrodę – srebrny medal – wręczono podczas Naukowego Zgromadzenia Międzynarodowej Asocjacji Nauk Hydrologicznych (International Association of Hydrological Sciences – IAHS) w Port Elizabeth (RPA) w lipcu. W historii Międzynarodowej Nagrody Hydrologicznej drugi raz jej laureatem zostaje Polak. W 1990 roku otrzymała ją prof. Zdzisław Kaczmarek.

JK

(źródło: IŚRiL PAN)

Dyskusja (0 komentarzy)