Aktualności
Instytuty naukowe
24 Stycznia
Opublikowano: 2020-01-24

MIBMiK członkiem konsorcjum EU-LIFE

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie przystąpił do prestiżowego konsorcjum EU-LIFE. Został tym samym jego pierwszym polskim członkiem.

Konsorcjum EU-LIFE skupia wiodące w dziedzinie nauk o życiu (life sciences) instytuty badawcze z 13 europejskich państw. Członkowie EU-LIFE to wiodące w swoich krajach i cieszące się międzynarodowym uznaniem instytucje, które prowadzą wysokiej jakości badania, aktywnie dzielą się wiedzą i wspierają rozwój talentów. MIBMiK, jako nowy członek konsorcjum przyczyni się do rozszerzenia zasięgu geograficznego działań EU-LIFE promujących doskonałość badań naukowych w Europie.

Rada Dyrektorów EU-LIFE uznała, że MIBMiK doskonale spełnia kryteria przyjęcia i wpisuje się w działalność EU-LIFE jako niezależny instytut, który jest rozpoznawalny zarówno w Polsce, jak i za granicą, dzięki promowaniu doskonałości naukowej i wypracowywaniu najlepszych praktyk prowadzenia badań.

– Z przyjemnością witamy partnera, który podziela nasze wartości, otwartość i zobowiązanie do promowania doskonałości naukowej i z entuzjazmem zaangażuje się w działania podejmowane przez EU-LIFE – powiedział prof. Rene Medema, przewodniczący EU-LIFE.

Przyjęcie MIBMiK to także szansa dla konsorcjum na lepsze zrozumienie problematyki i wyzwań, przed którymi stoją jednostki badawcze w Europie Środkowej i Wschodniej.

EU-LIFE zrzesza instytuty badawcze, których misją jest wspieranie i umacnianie europejskiej doskonałości naukowej. EU-LIFE realizuje ideę odpowiedzialnej nauki, m.in. poprzez promowanie integracji różnorodnych środowisk naukowych, wspieranie równowagi płci i rozwoju kariery naukowców oraz rzetelną ocenę jakości badań. Od momentu założenia, tj. od 2013 r., EU-LIFE jest ważnym uczestnikiem europejskiej polityki naukowej oraz szeroko pojętego dialogu politycznego krajów UE. Działa w europejskich programach badań naukowych i innowacji, zwłaszcza na rzecz Europejskiej Przestrzeni Badawczej (European Research Area) oraz będącego w trakcie przygotowania programu „Horyzont Europa” przewidzianego na lata 2021–2027. W ramach trwającego obecnie programu „Horyzont 2020”, EU-LIFE podejmuje działania zmierzające ku podwojeniu dotychczasowego budżetu przeznaczonego na badania i innowacje.

Członkowie EU-LIFE:

Center for Genomic Regulation (CRG, Hiszpania) | Central European Institute of Technology (CEITEC, Republika Czeska) | European Institute of Oncology (IEO, Włochy) | Flanders Institute for Biotechnology (VIB, Belgia) | Friedrich Miescher Institute for Biomedical Research (FMI, Szwajcaria) | Institut Curie (Francja) | Institute for Molecular Medicine Finland (FIMM, Finlandia) | Instituto Gulbenkian de Ciência (IGC, Portugalia) | International Institute of Molecular and Cell Biology (IIMCB, Polska) | Max Delbrück Center for Molecular Medicine in the Helmholtz Association (MDC, Niemcy) |  Research Center for Molecular Medicine of the Austrian Academy of Sciences (CeMM, Austria) | The Babraham Institute (Babraham, Wielka Brytania) | The Netherlands Cancer Institute (NKI, Holandia) | The University of Copenhagen Biotech Research & Innovation Centre (BRIC, Dania)

źródło: MIBMiK

Dyskusja (0 komentarzy)