Aktualności
Instytuty naukowe
30 Stycznia
Opublikowano: 2020-01-30

MIBMiK pierwszym polskim członkiem prestiżowego konsorcjum EU-LIFE

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie przystąpił w styczniu do konsorcjum EU-LIFE. Skupia ono wiodące instytuty badawcze z 13 państw europejskich w dziedzinie nauk o życiu. Członkowie EU-LIFE to liderzy w swoich krajach i cieszące się międzynarodowym uznaniem instytucje, które prowadzą wysokiej jakości badania, aktywnie dzielą się wiedzą i wspierają rozwój talentów. MIBMiK przyczyni się do rozszerzenia zasięgu geograficznego działań EU-LIFE promujących doskonałość badań naukowych w Europie.

Rada Dyrektorów EU-LIFE, która podjęła decyzje o akcesji, uznała, że MIBMiK spełnia kryteria przyjęcia i wpisuje się w działalność EU-LIFE, jako niezależny instytut, rozpoznawalny zarówno w Polsce, jak i za granicą, dzięki promowaniu doskonałości naukowej i wypracowywaniu najlepszych praktyk prowadzenia badań. Przyjęcie MIBMiK do konsorcjum to dla niego także możliwość zrozumienie problematyki i wyzwań, przed którymi stoją jednostki badawcze w Europie Środkowej i Wschodniej.

EU-LIFE zrzesza instytuty badawcze, których misją jest wspieranie i umacnianie europejskiej doskonałości naukowej. Realizuje ideę odpowiedzialnej nauki m.in. poprzez promowanie integracji różnorodnych środowisk naukowych, wspieranie równowagi płci i rozwoju kariery naukowców oraz rzetelną ocenę jakości badań. Od momentu założenia w 2013 r. EU-LIFE jest ważnym uczestnikiem europejskiej polityki naukowej oraz szeroko pojętego dialogu politycznego krajów UE. Konsorcjum uczestniczy w wielu programach badawczych, działa także na rzecz Europejskiej Przestrzeni Badawczej (European Research Area) oraz przygotowywanego obecnie programu „Horyzont Europa” przewidzianego na lata 2021-2027.

Członkowie EU-LIFE: Center for Genomic Regulation (CRG, Hiszpania), |Central European Institute of Technology (CEITEC, Republika Czeska), European Institute of Oncology (IEO, Włochy), Flanders Institute for Biotechnology (VIB, Belgia), Friedrich Miescher Institute for Biomedical Research (FMI, Szwajcaria), Institut Curie (Francja), Institute for Molecular Medicine Finland (FIMM, Finlandia), Instituto Gulbenkian de Ciência (IGC, Portugalia), International Institute of Molecular and Cell Biology (IIMCB, Polska), Max Delbrück Center for Molecular Medicine in the Helmholtz Association (MDC, Niemcy), Research Center for Molecular Medicine of the Austrian Academy of Sciences (CeMM, Austria), The Babraham Institute (Babraham, Wielka Brytania), The Netherlands Cancer Institute (NKI, Holandia), The University of Copenhagen Biotech Research & Innovation Centre (BRIC, Dania).

JK

(Źródło: MIBMiK)

Dyskusja (0 komentarzy)