Aktualności
Instytuty naukowe
07 Grudnia
Opublikowano: 2023-12-07

NASK-PIB otwiera szkołę doktorską

Od października przyszłego roku doktoranci będą się mogli kształcić w Państwowym Instytucie Badawczym NASK. Powołano właśnie szkołę doktorską, która będzie tworzyć w NASK SCIENCE środowisko badań nad sztuczną inteligencją i zagadnieniami cyberbezpieczeństwa.

Pierwsi doktoranci rozpoczną kształcenie w Szkole Doktorskiej NASK-PIB w październiku 2024 roku. Zarządzenie w tej sprawie podpisał Wojciech Pawlak, dyrektor instytutu. W ramach szkoły doktorantki i doktoranci będą rozwijać swoje projekty pod okiem promotorów i promotorek z NASK SCIENCE, poznając przy tym różnorodne środowisko prac badawczo-rozwojowych w NASK. Skorzystają też z bogatej oferty zajęć dydaktycznych poszerzających wiedzę w obszarze nauk inżynieryjnych i rozwijających ich kompetencje w zakresie metod i narzędzi prowadzenia badań naukowych.

Utworzenie szkoły doktorskiej to ważny krok w rozwoju NASK SCIENCE. Szkoła wykształci najwyższej klasy naukowców oraz inżynierów zdolnych do tworzenia nowej wiedzy oraz nowych oryginalnych technologii – mówi dr hab. inż. Michał Karpowicz, dyrektor ds. naukowych NASK.

Szkoła będzie prowadzić kształcenie w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinach informatyka techniczna i telekomunikacja oraz inżynieria bezpieczeństwa. Oprócz szerokiej oferty dydaktycznej oraz opieki mentorskiej naukowców i naukowczyń z NASK, będzie też wykorzystywała potencjał instytutu jako miejsca, gdzie wyniki badań mogą bezpośrednio prowadzić do prac wdrożeniowych i gdzie transfer technologii odbywa się na miejscu.

Szkoła Doktorska NASK będzie też instytucją międzynarodową, otwartą na kandydatki i kandydatów spoza granic Polski oraz prowadzącą kształcenie w języku angielskim. W pracach nad tworzeniem szkoły kluczowymi kryteriami są: jakość kształcenia i opieki promotorskiej, warunki prowadzenia badań naukowych, wysokość stypendium.

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej NASK zostanie przeprowadzona latem, a jej zasady i dokładne terminy, jak również szczegóły dotyczące programu, mają być podane na początku nowego roku.

źródło: NASK

Dyskusja (0 komentarzy)