Aktualności
Instytuty naukowe
25 Stycznia
Opublikowano: 2021-01-25

Naukowcy PAN zbadają powstawanie białaczki i chłoniaka

Pionierskimi badaniami hematoonkologicznymi, m.in. genezą białaczki czy chłoniaków, zajmie się międzynarodowe konsorcjum, które liderem jest Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk.

Nowotwory hematologiczne to różne rodzaje białaczek i chłoniaków. Stanowią ok. 10% przypadków raka zdiagnozowanych w krajach rozwiniętych; u dzieci chorujących na nowotwory rozpoznaje się je w aż 40% przypadków. Ostatnie badania hematoonkologiczne potwierdzają, że komponent epigenetyczny ma duże znaczenie w ich rozwoju.

Większość nowotworów to choroby ludzkiego genomu związane z klasycznymi zjawiskami genetycznymi, jak np. pęknięcia chromosomów i ich przemieszczanie się w inne miejsca w genomie, co powoduje powstanie nowych nieprawidłowych genów o działaniu onkogennym. Tak dzieje się w przypadku różnego rodzaju białaczek. Natomiast w wybranych chorobach hematoonkologicznych, jak m.in. chłoniak Hodkina, to właśnie zjawiska epigenetyczne są kluczowe. Można je określić jako choroby epigenomu i między innymi w tym obszarze chcemy prowadzić naszą działalność naukową i badawczą w projekcie – wyjaśnia prof. Maciej Giefing, kierownik Zakładu Genetyki Nowotworów IGH PAN w Poznaniu.

Badania nad nowotworami hematologicznymi są częścią międzynarodowego projektu „On the road to excellence in unravelling the (epi)genetic landscape of hematologic neoplasms – NEXT_LEVEL”, który został zainaugurowany 19 stycznia. W skład konsorcjum wchodzą Instytut Genetyki Człowieka PAN (lider) oraz trzy wiodące ośrodki w Europie: Uniwersytet w Gandawie, Uniwersyteckie Centrum Medyczne Groningen i Uniwersytet w Ulm.

To europejska czołówka ośrodków naukowych w dziedzinie hematoonkologii w Europie. Liczymy na to, że efektem naszych działań po 3 latach trwania projektu będzie zacieśnienie współpracy między naszymi instytucjami oraz możliwość tworzenia ogólnoświatowych konsorcjów – mówi prof. Michał Witt, dyrektor Instytutu Genetyki Człowieka PAN.

Celami projektu są: transfer wiedzy; wymiana dobrych praktyk; innowacje; rozwój zasobów ludzkich, zwłaszcza początkujących naukowców i zwiększenie wyników badań na poziomie europejskim w zakresie hematoonkologii. Aby je zrealizować, będą podjęte różnorodne działania: otwarte wykłady, warsztaty i seminaria, mobilność badawcza, networking, udział w konferencjach naukowych, wspólne publikacje, wydarzenia upowszechniające i działania informacyjne.

Projekt jest finansowany z programu ramowego Unii Europejskiej na rzecz badań i innowacji – Horyzont 2020. Na jego realizację konsorcjum otrzymało blisko 900 tys. euro.

To, co jest ważne w projektach typu Twinning, to fakt, że nie są bezpośrednio nacelowane na badania naukowe. Celem jest zwiększenie możliwości naukowych i technologicznych instytucji z tzw. nowych państw Unii, nie tak jeszcze rozwiniętych, jak nasi zachodnioeuropejscy partnerzy. To 36 miesięcy intensywnej wymiany doświadczeń i praktyk w obszarze hematoonkologii – dodaje prof. Giefing.

źródło: PAN

Dyskusja (0 komentarzy)