Aktualności
Instytuty naukowe
30 Maja
Opublikowano: 2022-05-30

Nowi dyrektorzy w instytutach PAN

Zmieniają się władze w dwóch instytutach Polskiej Akademii Nauk. W kolejnym urzędujący dyrektor będzie sprawował swoją funkcję przez następne cztery lata. Nowo nominowani rozpoczną urzędowanie 1 czerwca.

Na czele Instytutu Matematycznego PAN stanie dr hab. Karol Palka, prof. IM z Zakładu Algebry i Geometrii Algebraicznej IM PAN. Interesuje się związkami algebry i geometrii oraz geometrycznymi ideami kwantowych teorii pola. Jego badania koncentrują się na teorii otwartych rozmaitości zespolonych, ich osobliwościach, brzegach w nieskończoności, zanurzeniach i symetriach. Metody stworzone przez dr. Palkę i jego współpracowników doprowadziły do znalezienia kontrprzykładów na uogólnioną Hipotezę Jakobianową oraz do rozwiązania ważnych hipotez dotyczących geometrii płaszczyzny zespolonej (hipoteza Coolidge’a-Nagaty ~1960, hipoteza Zaidenberga 1994). W 2017 roku został uhonorowany Nagrodą Naukową im. Wacława Sierpińskiego w dziedzinie matematyki za „uogólnienie teorii modeli niemal minimalnych i jego zastosowanie do dowodu hipotezy Coolidge’a-Nagaty”. W latach 2019–2021 kierował Akademią Młodych Uczonych PAN, z którą związany jest od 2016 roku. Należy do Komitetu Matematyki PAN oraz Komitetu Fizyki PAN.

Instytutem Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN pokieruje prof. dr hab. Piotr Warszyński. W Instytucie pracuje od 1986 roku. W latach 2002–2011 pełnił funkcję zastępcy dyrektora. W kadencji 2016–2017 był prezydentem European Colloid & Interface Society (ECIS). W orbicie jego zainteresowań naukowych są: symulacje metodą mechaniki i dynamiki molekularnej; termodynamiczny opis adsorpcji surfaktantów na ciekłych granicach faz; pomiary napięć powierzchniowych i międzyfazowych oraz kątów zwilżania metodą analizy kształtu kropli; pomiary statycznych i dynamicznych napięć powierzchniowych; elipsometria obrazująca; pomiary adsorpcji polielektrolitów i enkapsulacji rdzeni koloidalnych; osadzanie mikrokapsułek na powierzchniach homo- i heterogenicznych

Z kolei na stanowisku dyrektora Instytutu Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu pozostaje na kolejne cztery lata prof. dr hab. Zbigniew Trybuła (zajmuje je od 2018 roku). Pracownikiem naukowym tej jednostki jest od 1981 r. Przez wiele lat kierował Zakładem Fizyki Niskich Temperatur w Odolanowie (jednostki zamiejscowej Instytutu Fizyki Molekularnej PAN). W latach 2018–2021 zasiadał w Zarządzie Polskiego Towarzystwa Fizycznego.

Ich kadencja rozpocznie się 1 czerwca i potrwa do końca maja 2026 roku.

MK

 

Dyskusja (0 komentarzy)