Aktualności
Instytuty naukowe
21 Marca
Źródło: archiwum prywatne
Opublikowano: 2022-03-21

Nowy dyrektor IBL PAN

Dr hab. Grzegorz Marzec obejmie 1 kwietnia stanowisko dyrektora Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Zastąpi prof. Mikołaja Sokołowskiego.

O wynikach naboru poinformowała komisja konkursowa. Zgodnie z jej wskazaniem 1 kwietnia prezes PAN prof. Jerzy Duszyński kierowanie Instytutem Badań Literackich PAN powierzy dr. hab. Grzegorzowi Marcowi, prof. IBL, dotychczasowemu zastępcy dyrektora ds. naukowych. Jego kadencja potrwa cztery lata. Nowy dyrektor obejmie fotel po prof. Mikołaju Sokołowskim, który szefował Instytutowi od 2010 roku.

Dr hab. Grzegorz Marzec ukończył studia na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. W 2007 r. obronił pracę doktorską poświęconą eseistyce Jarosława Marka Rymkiewicza. W tym samym roku został zatrudniony na stanowisku adiunkta w Pracowni Literatury Romantyzmu Instytutu Badań Literackich PAN, z którą związany jest do dziś. Jego główne zainteresowania naukowe wiążą się z teorią pamięci kulturowej (memory studies) i ekonomią kultury. Ich rezultatem jest wydana w 2016 roku książka Ekonomia pamięci.

Instytut Badań Literackich jedną z najstarszych placówek Polskiej Akademii Nauk. Powstał w 1948 roku. To wiodąca w kraju instytucja w zakresie badań nad literaturą i kulturą polską. Realizuje długofalowe projekty dokumentacyjne i edytorskie, m.in. „Polską Bibliografię Literacką” czy „Słownik Współczesnych Pisarzy i Badaczy Literatury”. Prężnie rozwija się tu również Centrum Humanistyki Cyfrowej.

Instytut zatrudnia obecnie 88 pracowników naukowych, w tym 35 profesorów i docentów, 40 adiunktów i 13 asystentów.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)