Aktualności
Instytuty naukowe
30 Stycznia
Opublikowano: 2019-01-30

Nowy projekt Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla

W styczniu IChPW rozpoczął się realizację projektu pn. „Sezonowy akumulator ciepła dla celów ogrzewania pomieszczeń wykorzystujący przemiany termochemiczne zasilany energią z OZE” („Seasonal thermochemical heat storage system for low – temperature space heating based on renewable energy – SEASTOR”). Projekt realizowany jest przez konsorcjum przedsiębiorstw: Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla (lider Konsorcjum) oraz PGE Polską Grupę Energetyczną S.A.

Projekt współfinansowany jest w ramach Programu Sektorowego „PBSE”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, a współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii pozwalającej na magazynowanie nadmiaru energii promieniowania słonecznego w okresie letnim i wykorzystania jej podczas sezonu grzewczego przez zastosowanie termochemicznego akumulatora ciepła pracującego w cyklach sezonowych. System magazynowania energii jest dedykowany segmentowi budownictwa indywidualnego, głównie domów energooszczędnych, a także właścicielom domów wyposażonych w systemy kolektorów słonecznych służących do ogrzewania wody użytkowej. W tym ostatnim przypadku zastosowanie oferowanego systemu magazynowania energii pozwoli na zwiększenie efektywności wykorzystania energii pochodzącej z odnawialnych zasobów.

Projekt umożliwia opracowanie nośnika energii o relatywnie wysokiej zdolności magazynowania, a następnie innowacyjnego systemu magazynowania wykorzystującego procesy termochemiczne, co umożliwi konstrukcję systemu magazynowania o zdolności akumulacyjnej korzystniejszej w porównaniu do technologii dostępnych obecnie. Technologia, która zostanie wypracowana w projekcie, pozwoli na zmniejszenie stopnia wykorzystania nieodnawialnych paliw kopalnych na cele grzewcze, co pozytywnie wpłynie na jakość środowiska naturalnego poprzez ograniczenie emisji substancji szkodliwych oraz zmniejszenie antropogenicznej emisji CO2.

Kierownikiem projektu jest dr hab. inż. Jarosław Zuwała, a kierownikiem części badawczej dr inż. Piotr Babiński.

Wartość projektu to 6 276 250,00 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich: 3 693 234,37 zł.

JK

(Źródło: ICHPW)

Dyskusja (0 komentarzy)