Aktualności
Instytuty naukowe
15 Marca
Opublikowano: 2018-03-15

Nowy projekt UMP i IF

1 marca 2018 r. Instytut Farmaceutyczny rozpoczął realizację czteroletniego projektu ORBIS (Open Research Biopharmaceutical Internship Support), w ramach Działań Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA) Programu Ramowego Horyzont 2020.

Celem projektu jest zwiększenie skuteczności i produktywności procesu rozwoju leków, zarówno innowacyjnych, jak i generycznych. Drogą do niego ma być interdyscyplinarna współpraca przedstawicieli instytucji akademickich z sektorem R&D podmiotów komercyjnych, w celu integracji badań nad lekiem.

Na potrzeby realizacji programu powstało Konsorcjum składające się z 9 instytucji akademickich i komercyjnych z Europy i USA. Funkcję lidera będzie pełnił Wydział Farmaceutyczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Koordynatorem projektu została prof. dr hab. Janina Lulek, kierownik Zakładu Technologii Farmaceutycznej z UMP, a współkoordynatorem prof. dr hab. Andrzej Kutner z IF.

Wśród pozostałych partnerów w Konsorcjum znajdują się: Trinity College Dublin (Irlandia), Uniwersytet w Helsinkach (Finlandia), Applied Process Company Ltd. (Irlandia), Farmak JSC (Ukraina), Physiolution GmbH (Niemcy), Zentiva k.s. (Czechy) oraz Rutgers University (USA).

W ramach programu pomiędzy uczestniczącymi w projekcie instytucjami nastąpi wymiana pracowników służąca poszerzaniu i transferowi wiedzy, zdobywaniu nowych umiejętności oraz opracowywaniu nowych publikacji i patentów.

Wysokość dofinansowania projektu dla IF wynosi ponad 819 tys. EUR.

JK

(Źródło: IF)

Dyskusja (0 komentarzy)