Aktualności
Instytuty naukowe
31 Października
Opublikowano: 2017-10-31

Nowy rok akademicki w PIASt

Szesnastu uczonych z czterech kontynentów będzie realizować swoje projekty naukowe w Polsce. 25 października Instytut Studiów Zaawansowanych PIASt rozpoczął nowy rok akademicki. Powołana na początku tego roku placówka, mieszcząca się w strukturze PAN, umożliwia zagranicznym uczonym, reprezentującym nauki humanistyczne i społeczne, realizację projektów naukowych w Warszawie. Powstała na wzór zagranicznych placówek naukowych zrzeszonych w systemie EURIAS, oferuje uczonym pięcio- lub dziesięciomiesięczne stypendia.

Pierwszymi stypendystami PIASt w ubiegłym roku akademickim byli neuropsycholog i neurolingwista prof. Victor Rosenthal z Instytutu Marcela Maussa w Paryżu, prof. historii średniowiecza Ian Wood z Uniwersytetu w Leeds, Riccardo Pozzo, prof. historii filozofii z Uniwersytetu w Weronie oraz dr Michael Esch, historyk z Uniwersytetu w Lipsku.

W roku akademickim 2017/18 w Instytucie będzie pracować szesnaście osób realizując stypendia należące do dwóch kategorii: Junior – obejmujące uczonych będących co najmniej dwa lata po doktoracie oraz Senior – co najmniej dziesięć lat po doktoracie).

Część zagranicznych naukowców już przybyła do Warszawy. Alexander Rodrigues de Castro, teoretyk i historyk prawa z Brazylii, którego obszarem zainteresowań jest kodeks karny w obliczu rozwoju wczesno dziewiętnastowiecznego liberalizmu i formowanie się prawa karnego w Europie i Ameryce Południowej.
Edward Waysband z Izraela, zajmujący się wczesno dwudziestowiecznej literaturą rosyjską i wschodnioeuropejską, relacjami polsko-rosyjsko-żydowskimi, literaturą i tożsamością w kontekście diaspory i wygnania oraz zagadnieniami  nacjonalizmu i mniejszości etnicznych. Sinkwan Cheng z Hongkongu, bada relacje koncepcji linearnego czasu i nowoczesności oraz wpływu, jaki miały przetłumaczone teksty kultury zachodniej na modernizację Chin. Pascal Dubourg Glatigny, historyk sztuki i architektury z Francji, zgłębia sposoby, w jakich sztuki wizualne przyczyniały się do tworzenia społeczności w miastach renesansowych. W Polsce zainteresowany jest szczególnie Zamościem. Szeroki zakres interdyscyplinarnych badań Naomi Mandel z Izraela dotyczy zwłaszcza literatury i filmu oraz ich relacji ze współczesną kulturą i filozofią.

W grupie tegorocznych stypendystów PIASt-a większość stanowią uczeni rosyjscy: Daria Maljutina zajmująca się geografię ludności, Siergiej Tojmencew, którego praca doktorska dotyczyła literatury porównawczej, Wladislaw Inoziemcew, ekonomista oraz Michaił Chorkow, historyk i filozof.

O stypendia mogą się także ubiegać polscy naukowcy, którzy przez ostatnie trzy lata nie pracowali poza granicami kraju.  W tym roku otrzymała stypendium otrzymała dr Anna Szołucha. Na Uniwersytecie w Bergen, w Norwegii, przystąpiła do projektudotyczącego relacji energii i demokracji w kontekście rozwoju wydobycia gazu łupkowego i inicjatyw związanych z energią odnawialną w Wielkiej Brytanii i Polsce, który otrzymał grant ERC-Advanced. Interesują ją m.in. także wpływ rozwoju energetyki na społeczeństwo i środowisko naturalne, warunki techno-społecznych możliwości nowych projektów energetycznych oraz współczesne transmutacje państwa korporacyjnego.

Jk

(źródło: PAN)

Dyskusja (0 komentarzy)