Aktualności
Instytuty naukowe
07 Lutego
Opublikowano: 2019-02-07

Nowy zakład naukowy w Instytucie Włókiennictwa

Na początku tego roku w Instytucie Włókiennictwa rozpoczął działalność Zakład Włóknin Kompozytów i Procesów Wykończalniczych. Jego kierownikiem została dr inż. Anetta Walawska.

Zakład będzie prowadził prace naukowo-badawcze, rozwojowe i wdrożeniowe w zakresie wytwarzania i modyfikacji funkcjonalnych materiałów włóknistych, bazujących głównie na różnego typu włókninach, m.in.: igłowanych, puszystych, zgrzewanych, przeszywanych uzyskiwanych techniką pneumotermiczną (melt-blown). Zajmie się także opracowaniem nowych materiałów kompozytowych z wykorzystaniem różnego typu struktur włóknistych.

Będą w nim także realizowane prace badawcze związane z wykorzystaniem mikro– i nanotechnologii w funkcjonalizacji materiałów włókienniczych, badania zmierzające do opracowania proekologicznych technologii obróbki wstępnej, barwienia i modyfikacji wyrobów włókienniczych, a także badania w zakresie poprawy efektywności energetycznej technologii wykończalniczych. Ponadto zakład będzie także zajmować się tematem przetwarzania odpadów włókienniczych, wpisującym się w zagadnienia związane z gospodarką o obiegu zamkniętym.

Zakład będzie również stanowić także wsparcie naukowe dla Wydziału Produkcji Doświadczalnej IW.

Jednocześnie z początkiem roku Zakład Naukowy Chemii Włókienniczej i Modyfikacji Wyrobów przekształcił się w Zakład Naukowy Inżynierii Środowiska, którego kierownikiem została dr inż. Renata Żyłła. Opracowywane będą w nim nowe technologie włókiennicze charakteryzujące się niską energochłonnością i zużyciem surowców.

Wykorzystując dotychczasowe doświadczenie i wiedzę w dziedzinie oczyszczania ścieków i zamykania obiegu wody, zagospodarowania powstających odpadów stałych i ochrony powietrza, prowadzone będą prace nad modyfikacją wyrobów włókienniczych w celu nadania im nowych właściwości w zakresie ochrony człowieka i środowiska przed szkodliwymi czynnikami.

JK

(Źródło: IW)

Dyskusja (0 komentarzy)