Aktualności
Instytuty naukowe
21 Czerwca
Źródło: www.pan.olsztyn.pl
Opublikowano: 2022-06-21

Pierwszy Polak wybrany do Zarządu European Aquaculture Society

Dr hab. Daniel Żarski z Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie został pierwszym w historii Polakiem wybranym do Zarządu European Aquaculture Society. To najważniejsza organizacja naukowa z zakresu akwakultury w Europie.

European Aquaculture Society zostało założone w 1984 roku. Celem stowarzyszenia, będącego jednocześnie platformą komunikacji pomiędzy naukowcami, producentami oraz ustawodawcami (na poziomie lokalnym oraz europejskim), jest wspieranie rozwoju akwakultury europejskiej. Jednym z istotnych elementów tej komunikacji jest organizacja największego wydarzenia naukowego połączonego z targami akwakulturowymi w Europie – Aquaculture Europe Conference. W tym roku konferencja odbędzie się we włoskim Rimini.

W ostatnich wyborach do Zarządu EAS powołano dr. hab. Daniela Żarskiego, adiunkta z Zakładu Biologii Gamet i Zarodka w Instytucie Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie. Jest pierwszym w historii Polakiem wybranym do tego gremium. To wynik jego wysoko cenionej dotychczasowej pracy na rzecz rozwoju akwakultury, ale również rozpoznawalności wynikającej z efektywnej pracy naukowej w obszarze szeroko rozumianego rozrodu ryb.

Jako członek Zarządu będę miał bezpośredni wpływ na kierunek rozwoju stowarzyszenia oraz samej debaty nad rozwojem akwakultury w Europie. W swoim programie wyraźnie kładę nacisk na wspieranie rozwoju akwakultury słodkowodnej w Europie Centralnej, pozostając jednocześnie otwartym na innowacje w sektorze na poziomie europejskim – podkreśla dr hab. Daniel Żarski.

Jest absolwentem Wydziału Ochrony Środowiska i Rybactwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (obecnie Wydział Geoinżynierii). Był stypendystą prestiżowego programu START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Opracował nowy system oceny dojrzałości oocytów u ryb okoniowatych (okonia oraz sandacza) pozwalający na wyższą przewidywalność momentu owulacji podczas hormonalnie stymulowanego rozrodu tych ryb. System ten został z sukcesem wdrożony oraz przetestowany w kilkunastu gospodarstwach rybackich w Polsce, jak również w kilku krajach europejskich. Jako pierwszy stworzył system oceny jakości jaj ryb okoniowatych możliwy do zastosowania przed zapłodnieniem w warunkach regularnej pracy wylęgarniczej. Niedawno został wybrany przez EAS jako specjalista odpowiedzialny za program naukowy Aquaculture Europe 2022.

MK, źródło: IRZiBŻ

 

Dyskusja (0 komentarzy)