Aktualności
Instytuty naukowe
01 Kwietnia
Źródło: MNiSW
Opublikowano: 2019-04-01

Piotr Dardziński prezesem Sieci Badawczej Łukasiewicz

Dotychczasowy sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Piotr Dardziński został prezesem powstałej 1 kwietnia 2019 roku Sieci Badawczej Łukasiewicz, trzeciej największej organizacji badawczej w Europie. Będzie kierował grupą 38 instytutów badawczych.

Celem sieci jest prowadzenie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych ważnych dla państwa. Ma ona zapewnić bardziej efektywną współpracę instytutów badawczych, które wchodzą w jej skład, m.in. dzięki ujednoliceniu mechanizmów zarządzania finansami, zasobami ludzkimi, nieruchomościami oraz prawami własności intelektualnej, a także umożliwi efektywny nadzór nad działalnością zintegrowanych w niej instytutów. Sieć ma stanowić pomost między nauką a gospodarką. Zadaniem sieci będzie też prowadzenie działalności mającej na celu kształtowanie świadomości społecznej na temat zaawansowanych technologii. Siecią ma koordynować Centrum Łukasiewicz z siedzibą w Warszawie.

Na prezesa Sieci powołany został Piotr Dardziński, od lipca ub. roku sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego odpowiedzialny za współpracę nauki i biznesu. Nadzorował rządową agencję Narodowe Centrum Badania i Rozwoju, Narodową Agencję Wymiany Akademickiej oraz instytut badawczy Ośrodek Przetwarzania Informacji. Jako członek Zespołu ds. Innowacyjności, nadzorował międzyresortowe prace nad pierwszą i drugą ustawą o innowacyjności, w wyniku których ulgi na działalność B+R wzrosły z 30% do 100% i 150% (dla CBR). Ustawy istotnie zwiększyły w Polsce nakłady na B+R, a pierwsza z nich została uznana przez organizację „Pracodawcy RP” za najlepszą ustawę deregulacyjną w obszarze podatków. Obie regulacje uważa się za punkt zwrotny w likwidacji barier we współpracy między naukowcami i przedsiębiorcami.

Dardziński to także twórca rewolucyjnej ustawy o doktoratach wdrożeniowych, która umożliwia równoczesną realizację kariery naukowej i biznesowej. Jej efektem jest już prawie tysiąc młodych naukowców przygotowujących doktoraty w polskich firmach. Jako pełnomocnik rządu ds. reformy instytutów badawczych opracował reformę instytutów, której celem było zwiększenie efektywności ich działania w zakresie współpracy z biznesem.

Wykształcenie wyższe zdobywał na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, który ukończył z wyróżnieniem, oraz na Uniwersytecie w Hamburgu. Był członkiem zarządu Klubu Jagiellońskiego oraz ekspertem Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Obronił doktorat z doktryn ekonomicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim, w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, w Katedrze Historii Doktryn Politycznych i Prawnych. Był stypendystą Uniwersytetu we Fryburgu w Szwajcarii. Jest absolwentem prestiżowego programu menadżerskiego, realizowanego przez IESE Bussines School w Barcelonie. Od 1998 wykłada na Uniwersytecie Jagiellońskim.

– Powołanie Łukasiewicza to realizacja polskich aspiracji do współdziałania z europejskimi i światowymi instytucjami. Stajemy się dzisiaj ważnym partnerem dla takich organizacji, jak niemieckie Stowarzyszenie Fraunhofera, francuskie Carnot czy fińskie VTT. Nasza dotychczasowa współpraca międzynarodowa wchodzi właśnie na zupełnie nowy, globalny poziom. Zyskujemy przy tym należny nam prestiż oraz szanse na pozyskiwanie międzynarodowych grantów i partnerów gospodarczych. Jestem dumny, że będę mógł pokierować działalnością Sieci. Przed nami wiele pracy, aby efektywnie transferować unikatową wiedzę polskich naukowców do rodzimej gospodarki, a przez to  przyczyniać się do rozwoju gospodarczego kraju i budowania prestiżu Polski na arenie międzynarodowej – powiedział Piotr Dardziński.

Przy prezesie działać będzie kolegium doradców składające się z 20 członków, w tym 10 przedstawicieli środowiska społeczno-gospodarczego lub finansowego, pięciu przedstawicieli środowiska naukowego i pięciu dyrektorów instytutów. Każdym z instytutów, które wchodzą w skład sieci, będzie kierował dyrektor wraz z radą. Dyrektorów będzie powoływać prezes Centrum Łukasiewicz na pięcioletnią kadencję. W skład rady ma wejść od 9 do 15 osób. Nie więcej niż 40 proc. jej składu mają stanowić pracownicy instytutu.

Sieć Badawcza Łukasiewicz to odpowiedź na wyzwania związane z tworzeniem nowatorskich rozwiązań dla gospodarki. Połączenie 38 instytutów badawczych w skoordynowaną Sieć Badawczą to unikatowy projekt o ogromnym potencjale komercyjnym. Pozwoli on na zdecydowane zwiększenie efektywności zarządzania, optymalizację kosztów, wygenerowanie efektów synergii i  skali, a w konsekwencji zbudowanie komplementarnej oraz konkurencyjnej oferty naukowej dla biznesu.

Wstępne założenia Strategii Centrum Łukasiewicz zostaną zaprezentowane na jednym z najważniejszych wydarzeń podejmujących zagadnienia innowacyjnej gospodarki w Europie, czyli konferencji Impact ’19 w Krakowie, która odbędzie się 21 i 22 maja.

Źródło: MNiSW, Nauka w Polsce

Więcej o Sieci Badawczej Łukasiewicz w marcowym numerze „Forum Akademickiego

 

Dyskusja (0 komentarzy)