Aktualności
Instytuty naukowe
27 Lipca
Opublikowano: 2018-07-27

Plastyczność mózgu i luka terahercowa w MAB

Badania nad złożonymi mechanizmami plastyczności ludzkiego mózgu oraz promieniowaniem elektromagnetycznym będą prowadzone w dwóch nowych centrach naukowych, które powstaną dzięki środkom z programu Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB) Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

BRAINCITY – Centrum Doskonałości w zakresie neuroplastyczności i chorób mózgu, które zostanie utworzone w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN, pokierują prof. dr. hab. Leszek Kaczmarek i dr hab. Ewelina Knapska. Za cel postawili sobie zrozumienie i wykorzystanie złożonej plastyczności ludzkiego mózgu w walce z chorobami. Wykorzystają do tego wszystkie znaczące osiągnięcia technologiczne i metodologiczne ostatnich lat w zakresie neurobiologii oraz funkcjonowania i dysfunkcji mózgu. Zamierzają wypracować nowe rozwiązania poprawiające profilaktykę, diagnostykę, monitorowanie oraz leczenie chorób i patologii związanych z plastycznością mózgu. Międzynarodowym partnerem strategicznym przedsięwzięcia będzie Europejskie Laboratorium Biologii Molekularnej (EMBL). Projekt BRAINCITY otrzymał dofinansowanie w wysokości ponad 39 mln zł na okres pięciu lat.

Z kolei Ośrodek CENTERA, czyli Centrum Badań i Zastosowań Technologii Terahercowych, będzie prowadzony w Instytucie Wysokich Ciśnień PAN w Warszawie. Profesorowie Wojciech Knap i Thomas Skotnicki zajmą się w nim „zapomnianym pasmem” czy inaczej „luką terahercową”. Promieniowanie terahercowe jest promieniowaniem elektromagnetycznym o częstościach oscylacji rzędu 1012Hz. Nazwa ta dotyczy zatem pasma leżącego pomiędzy podczerwienią a mikrofalami. Mimo że jest ono znane od dawna, jak dotychczas nie jest praktycznie wykorzystywane przez człowieka na szeroką skalę. Tymczasem luka terahercowa kryje w sobie niezmierzone możliwości eksploracji, zarówno na polu naukowym, jak i gospodarczym, m.in. w komunikacji, przemyśle, rolnictwie i handlu. Tym bardziej, że w przeciwieństwie do promieniowania rentgenowskiego i ultrafioletowego, fale THz nie są szkodliwe dla ludzi ani zwierząt. Autorzy projektu planują utworzenie interdyscyplinarnego środowiska złożonego z czołowych badaczy w dziedzinie fizyki, chemii, materiałoznawstwa, elektroniki, informatyki, telekomunikacji i nauk przyrodniczych. Na projekt CENTERA Fundacja przyznała środki w wysokości ponad 34 mln złotych na okres pięciu lat. Zagranicznymi partnerami ośrodka będą: Uniwersytet Goethego we Frankfurcie oraz CNRS – Instytut Elektroniki, Mikroelektroniki i Nanotechnologii w Lille.

MK

(Źródło: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej)

Dyskusja (0 komentarzy)