Aktualności
Instytuty naukowe
19 Listopada
Opublikowano: 2018-11-19

Polska przystępuje do konsorcjum EPOS-ERIC

Instytut Geofizyki PAN został wybrany do zarządzania europejskim konsorcjum oraz integracji infrastruktur badawczych w EPOS-ERIC, w zakresie zagrożeń geofizycznych towarzyszących eksploatacji zasobów naturalnych Ziemi.

Polskie instytucje naukowe wspólnie z partnerami przemysłowymi już od 2010 roku uczestniczą w Programie Integracji Infrastruktur Badawczych w Obszarze Nauk o Ziemi EPOS (European Plate Observing System), który został wpisany na Polską Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej. Zadaniem EPOS jest lepsze zrozumienia takich zjawisk jak: trzęsienia ziemi, erupcję wulkanów, powstawanie tsunami czy innych geozagrożeń, w tym także tych związanych z eksploatacją złóż o potencjalnie poważnym wpływie na środowisko i dobrobyt społeczeństwa w Europie.

Komisja Europejska zaakceptowała transformację programu w europejskie konsorcjum EPOS-ERIC, które 8 listopada w Rzymie oficjalnie rozpoczęło swoją działalność.

Jest to 20 Europejskie Konsorcjum Badawcze i 5 w dziedzinie nauk o środowisku.

Inauguracją działalności konsorcjum będzie międzynarodowa, naukowo-techniczna konferencja poświęconą projektowi EPOS, w ramach projektu EPOS-System Obserwacji Płyty Europejskiej (EPOS-PL), współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Konferencja odbędzie się w dniach 19-21 listopada 2018 r. w Jachrance pod Warszawą. Spotkanie ma służyć nie tylko rozszerzaniu procesu integracji infrastruktur badawczych, lecz także wzmacnianiu współpracy i transferu pomiędzy sektorami nauki i gospodarki w Polsce.

JK

(Źródło: PAN)

Dyskusja (0 komentarzy)