Aktualności
Instytuty naukowe
24 Lutego
Opublikowano: 2017-02-24

Porozumienie międzyinstytutowe

26 stycznia 2017 r. w Państwowym Instytucie Geologicznym zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy instytutami badawczymi nadzorowanymi przez Ministerstwo Środowiska. Porozumienie zawarły: Instytut Badawczy Leśnictwa, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych oraz Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy.

Razem instytuty mają spory potencjał badawczy – 86 profesorów i 241 doktorów, akredytowane laboratoria chemiczne, laboratorium genetyczne, laboratoria mikrobiologiczne i ekotoksykologiczne, Laboratorium Modelowania Struktur I Procesów Geologicznych oraz stacje badawcze.

Istotą tej współpracy międzyinstytutowej ma być przede wszystkim tworzenie centrów kompetencji, których głównym celem będzie udział w opracowaniu programów i prac studialnych, pozwalających na osłonę naukową wszystkich działań określonych w strategiach Rządu RP i zobowiązań międzynarodowych dotyczących zagadnień klimatycznych, gospodarki odpadami, a także informatyzacji.

Jk

(źródło: IOŚ-PIB)

Dyskusja (0 komentarzy)